Zanieczyszczenia organiczne w osadach ściekowych

Jacek Antonkiewicz , Czesława Jasiewicz

Abstract

Some problems of organic pollutions in sewage sludge are presented. Organie pollutions comprise: polychlorinated biphenyls (PCBs), polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), chlorine organic derivatives expressed by AOX index, polychlorinated dibenzodioxins (dioxins, PCDDs) and polychlorinated dibenzo-furans (furans, PCDFs). The permissible contents of the above mentioned pollu-tants occurring in sewage sludge are presented for selected European Union countries. In Poland the above mentioned pollutions in the municipal sewage sludge destined for plant fertilization are not standardized. The sources of organic compounds occurring in sewage sludge are also discussed in the paper.
Author Jacek Antonkiewicz (FoAaE / DoAaECh)
Jacek Antonkiewicz,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Czesława Jasiewicz (FoAE / DoAaECh)
Czesława Jasiewicz,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
Other language title versionsOrganic pollutions in sewage sludge
Journal seriesZeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, ISSN 0084-5477, (B 4 pkt)
Issue year2009
No537
Pages15-23
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdioksyny, furany, osady ściekowe, polichlorowane bifenyle, polichlorowane dibenzo-dioksyny, węglowodory aromatyczne wielopierścieniowe, wykorzystanie rolnicze, zanieczyszczenia organiczne, zawartość dopuszczalna, związki chloroorganiczne
Keywords in Englishdioxin, furan, sewage sludge, polychlorinated biphenyl, polychlorinated dibenzodioxin, polycyclic aromatic hydrocarbon, agricultural use, organic pollutant, chloroorganic compound
Abstract in PolishW artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące zanieczyszczeń organicznych występujących w osadach ściekowych. Do zanieczyszczeń organicznych zaliczono: polichlorowane bifenyle (PCBs), wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA, PAHs), chlorowcopochodne związki organiczne wyrażone wskaźnikiem AOX, polichlorowane dibenzodioksyny (dioksyny, PCDDs), polichlorowane dibenzofurany (furany, PCDFs). W artykule przedstawiono dopuszczalne zawartości wyżej wymienionych zanieczyszczeń występujących w osadach ściekowych, które obowiązują w wybranych krajach Unii Europejskiej. W Polsce nie normuje się wyżej wymienionych zanieczyszczeń w komunalnych osadach ściekowych przeznaczonych do nawożenia roślin. W artykule również omówiono źródła pochodzenia tych związków organicznych występujących w osadach ściekowych.
URL http://www.zppnr.sggw.pl/537.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)4
Citation count*1 (2020-04-09)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?