Ocena zasobności gleby w przyswajalne związki siarki z wykorzystaniem ekstrahentów o zróżnicowanej zdolności ekstrakcji

Maciej Kuboń , Marcin Niemiec , Monika Tabak , Monika Komorowska , Zofia Gródek-Szostak

Abstract

Samples of light and heavy soils were incubated (for 0–60 days) with varied amts. of waste elemental S (15–60 mg/kg dry matter) and then tested for S content by 0.03 M AcOH, 0.01 M CaCl2 or Mehlich 3 extn. No clear relationships were found between the results obtained by means of individual anal. methods. The highest S content was obsd. in soils extd. with Mehlich 3 reagent, but the method required addnl. research and validation of anal. methods.
Author Maciej Kuboń (FoPaPE / IoAEaI)
Maciej Kuboń,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
, Marcin Niemiec (FoAaE / DoAaECh)
Marcin Niemiec,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Monika Tabak (FoAaE / DoAaECh)
Monika Tabak,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Monika Komorowska (FoBaH / Department of Horticulture)
Monika Komorowska,,
- Department of Horticulture
, Zofia Gródek-Szostak - Cracow University of Economics (UEK)
Zofia Gródek-Szostak,,
-
Other language title versionsAssessment of the soil richness in absorbable sulfur compounds using extractants with varying extraction efficiency
Journal seriesPrzemysł Chemiczny, ISSN 0033-2496, (N/A 40 pkt)
Issue year2020
Vol99
No4
Pages581-584
Publication size in sheets0.5
ASJC Classification1500 General Chemical Engineering; 1600 General Chemistry
Abstract in PolishOceniono potencjał wymywania siarki z gleb, wykorzystując kwas octowy o stężeniu 0,03 mol/dm3, chlorek wapnia o stężeniu 0,01 mol/dm3 i odczynnik Mehlicha 3. Materiał badawczy stanowiły próbki gleb lekkiej i ciężkiej, które poddano inkubacji po wprowadzeniu pierwiastkowej siarki odpadowej. Ekstrahenty cechowały się zdolnością ekstrakcji siarki wg szeregu: 0,03 M CH3COOH ≤ 0,01 M CaCl2 < Mehlich 3. Nie wykazano jednoznacznych zależności pomiędzy wynikami uzyskanymi za pomocą poszczególnych metod analitycznych, a uzyskane różnice są na tyle duże, że należy wykluczyć zamienne stosowanie badanych metod ekstrakcji. Rekomendowanie testu Mehlicha 3 do oceny zasobności gleb w siarkę powinno być poprzedzone dodatkowymi badaniami, połączonymi z walidacją metod ekstrakcji oraz analizy instrumentalnej.
DOIDOI:10.15199/62.2020.4.13
URL http://www.sigma-not.pl/publikacja-125783-ocena-zasobno%C5%9Bci-gleby-w-przyswajalne-zwi%C4%85zki-siarki-z-wykorzystaniem-ekstrahent%C3%B3w-o-zr%C3%B3%C5%BCnicowanej-zdolno%C5%9Bci-ekstrakcji-przemysl-chemiczny-2020-4.html
Languagepl polski
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.203; WoS Impact Factor: 2018 = 0.428 (2) - 2018=0.379 (5)
Citation count*
Additional fields
FinansowanieBadania zostały sfinansowane z dotacji przyznanej przez MNiSW na działalność statutową.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?