Problemy dysparytetu pogłowia owiec w województwie małopolskim

Wiesław Musiał , Wojciech Sroka , Jarosław Mikołajczyk

Abstract

Sheep-farming is the branch of agricultural economy which in the last 2 decades has faced a serious regress. It should be noted that a deep and relatively stable decrease in sheep population has occurred. Moreover, the sheep breeding in many sub-regions of Poland, where years ago their production played a significant role, is also disappearing.The decrease in sheep population has been usually concomitant with the decrease in cattle population which has finally resulted in the increasing problem of abandonment of grasslands, the process of land being brownfielded and fallowed, and the process of land forestation and shrubs. Sheeps can again become unique species of animal reintroduction for productive usage of agricultural areas, their productiveness, and the provision of both workplace and local population incomes. These premises are particularly significant for mountainous areas, including mountains and foothills in the Małopolska Province, which are naturally predestined for animal production. In the analysis the emphasis has been put on the wide array of benefits which result from the sheep breeding reintroduction,including both cultural and commercial-cultural sheep pasture. Problem concerning the scale of sheep population shortage in the herbivorous livestock in Małopolska Province has also been tackled. The conducted analysis have shown that feed reserves are currently enormous, whereas the shortage of herbivorous livestock in Małopolska Province amounts to over 220 thousand. LU, that is 123% of a current state of livestock, including about 100,7% of sheep population state.
Author Wiesław Musiał
Wiesław Musiał,,
-
, Wojciech Sroka (FoAaE / IoEcoSoc)
Wojciech Sroka,,
- Institute of Economic and Social Sciences
, Jarosław Mikołajczyk
Jarosław Mikołajczyk,,
-
Journal seriesZagadnienia Doradztwa Rolniczego, ISSN 1232-3578, (B 10 pkt)
Issue year2013
No4
Pages37-53
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishwojewództwo małopolskie, niedobór pogłowia owiec, analiza subregionalna
Keywords in EnglishThe Małopolska Province, shortage in sheep population, sub-regional analysis
Abstract in PolishOwczarstwo jest gałęzią gospodarki rolnej, która w ostatnim 20-leciu przeżywała duży regres. Nastąpił głęboki i relatywnie trwały spadek pogłowia, a nawet zanika chów owiec w wielu subregionach kraju, w których przed laty produkcja ta odgrywała znaczącą rolę.Zmniejszeniu pogłowia owiec zwykle towarzyszyło zmniejszenie pogłowia bydła, co spowodowało narastanie problemu porzucania użytkowania trwałych użytków zielonych oraz odłogowania i ugorowania ziemi, jej zakrzaczenie i naturalne zalesianie. Owce mogą ponownie stać się cennym gatunkiem restytucji produkcyjnego wykorzystania terenów rolniczych,ich produktywizacji i dostarczania miejsc pracy i dochodów ludności miejscowej. Jest to szczególnie ważne na obszarach górzystych w naturalny sposób predestynowanych do produkcji zwierzęcej, w tym gór terenów podgórskich Małopolski. W  opracowaniu wskazano na spektrum korzyści wynikających z przywrócenia chowu owiec, w tym ich wypasu kulturowego i komercyjno-kulturowego. Podjęto także problem skali niedoboru pogłowia inwentarza trawożernego w Małopolsce. Z badań wynika, że rezerwy paszowe są obecnie bardzo duże, a niedobór inwentarza trawożernego w Małopolsce wynosi ponad 220 tys. DJP, tj. ok. 123% obecnego stanu inwentarza, w tym ok. 100,7% stanu pogłowia owiec.
URL https://cdr.gov.pl/pol/zdr/ZDR_4_2013.pdf#page=38
Internal identifierWRE/2013/258
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
OświadczenieW. Musiał, W. Sroka, J. Mikołajczyk
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?