Quality and quantity of broad bean seeds protected against Bruchus rufimanus Boh. with non-chemical products

Janina Gospodarek , Elżbieta Boligłowa , Katarzyna Gleń , Milena Rusin

Abstract

The investigations were conducted to determine the effect of broad bean protection using non-chemical products (Polyversum WP, Bioczos BR and Biosept 33 SL) on degree of seed damages caused by Bruchus rufimanus Boh. and energy and capacity of seed germination. The obtained results were compared with the standard method of plant control with artificially synthesised plant protections products (Vitavax 200 FS, Decis 2,5 EC, Fastac 100 EC and Penncozeb 80 WP). Protection method with using non-chemical products did not significantly impact the degree of damage by B. rufimanus. Seeds collected from plants protected only with Polyversum WP and Vitavax 200 FS had a higher germination energy than unprotected plants. However, analyzed means of protecting beans did not affect the germination capacity of seeds and most of the morphological features of germinating seedlings.
Author Janina Gospodarek (FoAE / DoAEP)
Janina Gospodarek,,
- Department of Agricultural Environment Protection
, Elżbieta Boligłowa (FoAE / DoAEP)
Elżbieta Boligłowa,,
- Department of Agricultural Environment Protection
, Katarzyna Gleń (FoAE / DoAEP)
Katarzyna Gleń,,
- Department of Agricultural Environment Protection
, Milena Rusin (FoAaE / DoAEP)
Milena Rusin,,
- Department of Agricultural Environment Protection
Other language title versionsJakość i ilość nasion bobu chronionego przed strąkowcem bobowym preparatami niechemicznymi
Journal seriesProgress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, ISSN 1427-4337, [2084-4883], (B 12 pkt)
Issue year2013
Vol53
No4
Pages850-855
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishBruchus rufimanus Boh., Bioczos BR, Polyversum WP, kiełkowanie
Keywords in EnglishBruchus rufimanus Boh., Bioczos BR, Polyversum WP, germination
Abstract in PolishCelem badań było określenie wpływu stosowania w ochronie bobu odmiany Windsor Biały niechemicznych preparatów (Polyversum WP, Bioczos BR oraz Biosept 33 SL), na stopień uszkodzenia nasion przez strąkowca bobowego oraz ich energię i zdolność kiełkowania. Uzyskane efekty porównano ze standardową metodą ochrony z wykorzystaniem preparatów chemicznych (Vitavax 200 FS, Decis 2,5 EC, Fastac 100 EC i Penncozeb 80 WP). Zastosowana ochrona z wykorzystaniem preparatów niechemicznych nie wpłynęła istotnie na stopień uszkodzenia nasion przez strąkowca bobowego. Nasiona pochodzące z roślin chronionych wyłącznie zaprawami Polyversum WP oraz Vitavax 200 FS charakteryzowały się wyższą energią kiełkowania niż z roślin niechronionych. Analizowane sposoby ochrony bobu nie wpływały na zdolność kiełkowania nasion oraz nie zmieniały większości cech morfologicznych kiełkujących siewek.
URL http://www.progress.plantprotection.pl/download.php?ma_id=434
Internal identifierWRE/2013/41
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
FinansowaniePraca finansowana ze środków na naukę projekt nr NN 310 038 438 w latach 2010-2013
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?