Rola marketingu w stabilizacji rynkowej podmiotów rolnych zrzeszonych w grupie producenckiej

Anna Szeląg-Sikora , Aneta Oleksy-Gębczyk

Abstract

The paper analyzes the role of marketing in the stabilization of the market of agricultural enterprises understood as producer groups. Based on the realized descriptive analysis, SWOT analysis, and application of the rule was added 4P after verifying the functionality of a producer group ARGO-FARM. The obtained results allow to conclude that the previously used marketing tools are effective and aptly chosen.
Author Anna Szeląg-Sikora (FoPaPE / IoAEaI)
Anna Szeląg-Sikora,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
, Aneta Oleksy-Gębczyk
Aneta Oleksy-Gębczyk,,
-
Other language title versionsThe marketing role in the farm producer group members’ market stabilization
Journal seriesZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol11
No4
Pages291-301
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrolnicza grupa producencka, marketing mix
Keywords in Englishfarm producer group, marketing mix
Abstract in PolishW pracy przeprowadzono analizę roli marketingu w stabilizacji rynkowej przedsiębiorstw rolniczych rozumianych jako grupy producenckie. W oparciu o zrealizowaną analizę opisową, analizę SWOT oraz zastosowanie reguły 4P poddano weryfikacji funkcjonalność grupy producenckiej ARGO-FERMA. Uzyskane wyniki pozwalają wnioskować, iż dotychczas wykorzystywane narzędzia marketingowe były skuteczne i trafnie dobrane.
URL http://www.zif.wzr.pl/pim/2013_4_4_20.pdf
Internal identifierWIPiE/2013/73
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?