Ciepło spalania słomy jęczmienia uprawianego w warunkach zmiennego poziomu nawożenia potasowego

Andrzej Żabiński , Urszula Sadowska

Abstract

The objective of the research was to determine and compare values of the heat of combustion of barley straw from cultivation at two levels of potassium fertilization. The research were conducted using a calorimeter pursuant to the applicable standard PN-EN ISO 9831:2005. Based on the obtained results it was determined that moisture of barley straw and a dose of potassium used at the cultivation influenced the value of the heat of combustion of barley straw. At the moisture of 3.2 and 11.7% straw of barley which was fertilized with potassium with the dose of 150 kg·ha-1 was characterized by a higher value of the heat of combustion, in comparison to the the second variant of fertilization with this component, which amounted to respectively 18.98 and 18.02 MJ·kg-1. In case of barley, which was fertilized with a half lower dose of potassium, the heat of combustion of its straw, at the moisture of 3.2% was 18.3 MJ·kg-1 and 17.51MJ·kg-1 when the straw was of 11.7% moisture.
Author Andrzej Żabiński (FoPaPE / IoMEEaPP)
Andrzej Żabiński,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
, Urszula Sadowska (FoPaPE / IoMEEaPP)
Urszula Sadowska,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
Other language title versionsHeat of combustion of barley straw cultivated in conditions of a variable level of potassium fertilization
Journal seriesInżynieria Rolnicza, ISSN 1429-7264, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol1
No3
Pages387-392
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsłoma jęczmienna, ciepło spalania, metoda kalorymetryczna
Keywords in Englishbarley straw, heat of combustion, calorimeter method
Abstract in PolishCelem podjętych badań było określenie i porównanie wartości ciepła spalania słomy jęczmienia z uprawy przy dwóch poziomach nawożenia potasowego. Badania wykonano za pomocą kalorymetru zgodnie z obowiązującą normą PN-EN ISO 9831:2005. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że na wartość ciepła spalania badanej słomy jęczmiennej wpływ miała zarówno jej wilgotność, jak też zastosowana podczas uprawy dawka potasu. Przy wilgotności 3,2 i 11,7% słoma jęczmienia nawożonego potasem w dawce 150 kg·ha-1 charakteryzowała się wyższą, w stosunku do drugiego zastosowanego wariantu nawożenia tym składnikiem, wartością ciepła spalania, wynoszącą odpowiednio 18,98 i 18,02 MJ·kg-1. W przypadku jęczmienia, który nawożono o połowę mniejszą dawką potasu, ciepło spalania jego słomy przy wilgotności 3,2% wynosiło 18,3 MJ·kg-1, natomiast 17,51 MJ·kg-1, gdy słoma miała wilgotność 11,7%.
URL http://ir.ptir.org/artykuly/pl/145/IR%28145%29_3430_pl.pdf
Internal identifierWIPiE/2013/6
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?