Czy rośliny reagują na oświetlenie nocą?

Renata Wojciechowska

Abstract

Recently, in various scientific centers around the world, the global problem of the night sky pollution with artificial light is increasingly raised. This issue concerns the broadly understanding of biological life on Earth, including plants. It applies not only to the street lighting in the immediate proximity of plants. With the development of light technologies, various picturesque arrangements with plant illuminating systems at night are becoming more and more popular. This article discusses whether night lighting can modify plant metabolism, affect its growth and development. The influence of light on the physiological processes of plants and main pigments absorbing individual ranges of wavelengths were shortly presented. High sensivity of photoreceptors was also emphasized. Some possible disturbances affected by night illumination/backlighting of plants have been described, including the physiology of woody plants with seasonality of its growth. Species sensitive to photoperiod prolongation with artificial light were mentioned. It was also proposed how the risk of damage can be reduced.
Author Renata Wojciechowska (FoBaH / IoPBaB / DoBaPP)
Renata Wojciechowska,,
- Department of Botany and Plant Physiology
Other language title versionsDo Plants React to Night-time Light?
Journal seriesAura, ISSN 0137-3668, e-ISSN 2449-9927, (0 pkt)
Issue year2019
No5
Pages3-8
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzanieczyszczenie światłem, roślinne fotoreceptory, fotoperiodyzm, ryzyko uszkodzeń
Keywords in Englishlight pollution, plant photoreceptors, photoperiodism, risk of damage
Abstract in PolishW ostatnim czasie w różnych ośrodkach naukowych na świecie rośnie zainteresowanie globalnym problemem zanieczyszczenia nocnego nieba światłem sztucznym. Kwestia ta dotyczy szeroko pojętego życia biologicznego na Ziemi, w tym także roślin. Nie chodzi tylko o świetlenie uliczne w bezpośrednim sąsiedztwie roślin. W dobie rozwijających się technologii coraz popularniejsze stają się malownicze aranżacje oświetlające rośliny w nocy. W artykule podjęto dyskusję, czy oświetlenie nocne może modyfikować metabolizm rośliny, wpływając na jej procesy wzrostu i rozwoju. Wskazano na udział światła w procesach fizjologicznych roślin, wyszczególniając barwiki absorbujące poszczególne zakresy długości fal elektromagnetycznych. Podkreślono dużą czułość fotoreceptorów. Opisano możliwe zaburzenia pod wpływem całonocnego oświetlania/ podświetlania roślin szczególnym uwzględnieniem fizjologii roślin drzewiastych, w tym sezonowości wzrostu. Wymieniono gatunki wrażliwe na przedłużanie fotoperiodu światłem sztucznym oraz zaproponowano, jak można zmniejszyć ryzyko uszkodzeń.
DOIDOI:10.15199/2.2019.5.1
URL http://sigma-not.pl/publikacja-120094-czy-ro%C5%9Bliny-reaguja-na-o%C5%9Bwietlenie-noca?-aura-2019-5.html
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?