Ocena zagrożenia związanego z zawartością metali ciężkich w glebach na terenie powiatu olkuskiego (woj. małopolskie)

Agnieszka Baran , Jerzy Wieczorek

Abstract

Aim of this study was to evaluate the toxicity and content of heavy metals (Zn, Pb and Cd) in soils from the area with a high degree of exposure to human pressure. The study was conducted in the southern Polish in the northwestern district of Malopolska. The average content of heavy metals in soils were: 708.55 mg Zn, 128.88 mg of Pb and Cd 3.13 mg.kg–1 d.m. Compared to background geochemical standard was exceeded Zn content close to 18-fold, Cd, 14-fold, and Pb 7-fold. Inhibition luminescence of Vibrio fischeri ranged from –14 to 100%. 35% of the samples of the soils characterized by a percentage of the toxic effect of over 50%, which indicates the high toxicity
Author Agnieszka Baran (FoAaE / DoAaECh)
Agnieszka Baran,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Jerzy Wieczorek (FoAE / DoAaECh)
Jerzy Wieczorek,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
Other language title versionsAssessment of risk associated with heavy metals content in soil in the county Olkusz (southern Poland)
Journal seriesProceedings of ECOpole, ISSN 1898-617X, (B 9 pkt)
Issue year2013
Vol7
No1
Pages281-285
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishgleby, metale ciężkie, Microtox
Keywords in Englishsoils, heavy metals, Microtox
Abstract in PolishCelem badań była ocena toksyczności i zawartości metali ciężkich (Zn, Pb i Cd) w glebach pochodzących z obszaru o dużym stopniu narażenia na antropopresję. Badania prowadzono na terenie Polski Południowej w północno-zachodniej części województwa małopolskiego. Średnia zawartość metali ciężkich w glebach wyniosła: 708,55 mg Zn; 128,88 mg Pb oraz 3,13 mg Cd kg–1 s.m. W porównaniu do tła geochemicznego średnia zawartość Zn była przekroczona blisko 18-krotnie, Cd 14-krotnie, Pb 7-krotnie. Inhibicja luminescencji Vibrio fischeri wahała się od –14 do 100%. 35% próbek badanych gleb charakteryzowało się procentowym efektem toksycznym powyżej 50%, co świadczy o dużej ich toksyczności.
DOIDOI:10.2429/proc.2013.7(1)038
Internal identifierWRE/2013/63
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
FinansowanieGrant nr N N305 107640 "Wykorzystanie biotestów jako wskaźników zanieczyszczenia gleb na terenie województwa małopolskiego", ze środków budżetowych na naukę w latach 2011-2013
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?