Sukcesja owadów rozwijających się na sosnowych pozostałościach pozrębowych w zależności od metod ich utylizacji w drzewostanach Nadleśnictwa Kobiór

Magdalena Kacprzyk , Bartłomiej Bednarz , Jarosław Bielan , Magdalena Czerwińska

Abstract

The insects species composition, as well as their succession on pine logging residues, in relation to slash utilization methods were studied in 2011 at Kobiór Forest District stands. it has been shown that logging residues were an attractive breeding base for 7 species of cambio- and xylophages. The most numerous and common insect species were Pityogenes bidentatus and Tetropium spp. It was also proved that the infestation intensity of branches and tree tops by the most of insects species was higher when the slash was deposit in pile in comparition to its scattering disorderly at the forest. The low percentage of the cambio- and xylophages infestations and the presence of parasitoids in galleries may indicate that, the leaving branches and tree tops in stands do not threat to them. On the contrary, can have a positive influence on the forest ecosystem.
Author Magdalena Kacprzyk (FoF / DoFPFEaC)
Magdalena Kacprzyk,,
- Department of Forest Protection, Forest Entomology and Climatology
, Bartłomiej Bednarz (FoF / DoFPFEaC)
Bartłomiej Bednarz,,
- Department of Forest Protection, Forest Entomology and Climatology
, Jarosław Bielan (FoF / DoFPFEaC)
Jarosław Bielan,,
- Department of Forest Protection, Forest Entomology and Climatology
, Magdalena Czerwińska (FoF / DoFPFEaC)
Magdalena Czerwińska,,
- Department of Forest Protection, Forest Entomology and Climatology
Other language title versionsSuccession of insects developing on pine logging residues in relation to utilization methods in Kobiór Forest District stands
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol18
No2
Pages159-168
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishPinus sylvestris, drobnica poeksploatacyjna, kambioksylofagi, mikrosukcesja
Keywords in EnglishPinus sylvestris, logging residues, cambioxylophages, microsuccession
Abstract in PolishW wybranych drzewostanach Nadleśnictwa Kobiór w 2011 r. badano skład gatunkowy oraz sukcesję owadów na sosnowej drobnicy pozrębowej, z uwzględnieniem różnych metod jej utylizacji. Wykazano, iż pozostałości poeksploatacyjne stanowią atrakcyjną bazę lęgową dla 7. gatunków owadów z grupy kambio- i ksylofagów. Najliczniej i najczęściej występującymi gatunkami owadów były Pityogenes bidentatus oraz Tetropium spp. Wykazano, że dla większości owadów intensywność zasiedlenia drobnicy gałęziowej i wierzchołków była wyższa w przypadku ich złożenia w wał, w porównaniu do bezładnego rozrzucenia na powierzchni. Niski procent zasiedlenia przez owady kambio- i ksylofagiczne gałęzi i wierzchołków sosnowych oraz występowanie w żerowiskach parazytoidów może wskazywać, iż bez względu na miejsce i sposób pozostawienia materiału, jego obecność w drzewostanie nie zwiększa zagrożenia ze strony szkodników wtórnych, a wręcz przeciwnie, pozytywnie oddziałuje na ekosystem leśny.
URL http://www.episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_18_2.pdf
Internal identifierWL/P/42/2013; WL/6/11
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?