Poglądy respondentów szkół ponadgimnazjalnych dotyczące kształcenia z zakresu podstaw przedsiębiorczości

Anna Maria Dudoń

Abstract

The aim of this article was to present views of selected authors on education of young people in basics of entrepreneurship and to complement them with the results of own research. The goal of re - search was to acquire the opinion of high school students about the usefulness of the subject in the future. Random survey was used in the research. Most respondents answered that the subject is rather useful. However, they were not able to explicitly state if this subject prepared them for entrepreneurial activities in the future. Most respondents think that the number of subject hours is sufficient. Respondents identi - fied the most interesting issues of the subject, such as job searching. The results cannot be generalised on the whole population of high school students as the sample group was too small. Their task is to signal the attitude of students towards the subject. After carrying out the research, the author noticed issues worth discussing in the future with a bigger sample. Those include, for example, students’ plans for the future and factors that motivate them to continue learning or to work.
Author Anna Maria Dudoń (FoAaE / IoEcoSoc)
Anna Maria Dudoń,,
- Institute of Economic and Social Sciences
Other language title versionsViews of High School Respondents Regarding Education in Entrepreneurship Range
Journal seriesPrzedsiębiorczość -Edukacja, ISSN 2083-3296, e-ISSN 2449-9048, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol15
No2
Pages70-82
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishpoglądy uczniów, ; przedsiębiorczość, przewidywania, zainteresowania uczniów
Keywords in Englishentrepreneurship; predictions; students’ interests; students’ views
Abstract in PolishCelem artykułu było przedstawienie poglądów wybranych autorów na temat związany z kształceniem młodzieży w zakresie przedmiotu podstawy przedsiębiorczości oraz uzupełnienie tej treści o wyniki przeprowadzonych badań własnych. Badania miały na celu pozyskanie opinii uczniów szkół ponadgimnazjalnych dotyczących przedmiotu oraz poglądów respondentów dotyczących przydatności przedmiotu w ich przyszłości. W badaniach wykorzystano ankietę audytoryjną. Respondenci najczęściej udzielali informacji, że przedmiot podstawy przedsiębiorczości jest raczej przydatny, jednak nie potrafili jednoznacznie stwierdzić, czy przedmiot przygotował ich do przedsiębiorczych działań w przyszłości. Zdecydowana większość respondentów uważała, że liczba godzin w ramach przedmiotu jest wystarczająca. Respondenci określili również najbardziej interesujące ich zagadnienia związane z przedmiotem, m.in. poszukiwanie pracy. Wyników przeprowadzonego badania, ze względu na nieliczną próbę, nie można uogólniać na całą populację osób uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych. Mają one za zadanie jedynie zasygnalizować, jakie jest podejście wybranych respondentów do nauczanego przedmiotu. Po przeprowadzeniu badania autorka zauważyła kwestie, o które warto zapytać przy prowadzaniu badań na większej próbie. Są to m.in. plany ucznia oraz czynniki motywujące go do dalszego kształcenia lub podjęcia pracy.
DOIDOI:10.24917/20833296.152.5
URL https://p-e.up.krakow.pl/article/view/5693/5309
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?