Analiza strukturalna gruntów różniczan na przykładzie gminy Świlcza w woj. podkarpackim

Stanisław Bacior

Abstract

This paper gives an analysis of land dispersion in the Świlcza commune located in the Podkarpacie province. Studies of this subject covered the land area, the total number of landowners who have their land outside the place they live, and the land use structure of the investigate villages.
Author Stanisław Bacior (FoEEaLS / DoAGCaP)
Stanisław Bacior,,
- Department of Agricultural Geodesy, Cadastre and Photogrammetry
Other language title versionsAn analysis of land dispersion in the Świlcza commune, Podkarpacie province
Journal seriesZeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa , ISSN 0239-9342, (0 pkt)
Issue year1999
Vol68
Pages49-56
Publication size in sheets0.5
Abstract in PolishOpracowanie obejmuję analizę gruntów różniczan w gminie Świlcza w woj. podkarpackim. Badaniami objęto powierzchnię gruntów i liczbę różniczan oraz strukturę użytkowania gruntów. Szachownicą gruntów nazywamy taki rozkład ziemi, przy którym działki poszczególnych właścicieli nie leżą w jednym złączonym kawałku, lecz są rozdrobnione na dużą liczbę działek. Działki te są zazwyczaj wąskie i długie, rozrzucone na dużej przestrzeni i poprzegradzane działkami innych właścicieli, często zamieszkujących tereny przestrzeni i poprzegradzane działkami innych właścicieli, często zamieszkujących tereny poza wsią. Wraz ze wzrostem ilości pól i ich odległości od zagrody zmniejsza się intensywność produkcji rolnej, wzrastają koszty produkcji, a w konsekwencji następuje spadek produkcji i dochodu gospodarstw. Celem pracy jest analiza rozmiarów gruntów różniczan w gmine Świlcza położonej w województwie podkarpackim. Analizą objęto powierzchnię gruntów różniczan miejscowych i zamiejscowych w poszczególnych wsiach, ich liczbę orz strukturę użytkowanych przez nich gruntów. Badania oparto na danych zawartych w rejestrach gruntów. Szczegółowe informacje o rozmiarach tego zjawiska zebrano dla każdej wsi w gminie. Ze względu na bardzo dużą liczbę rózniczan zamiejscowych spoza badanego obszaru w analizie przyjęto podział na różniczan z miasta Rzeszowa oraz spoza terenu badań. Analizy występowania szachownicy zewnętrznej dokonano za pomocą metody opracowanej przez Nogę [1990]. Zastosowana metoda analizy pozwala na określenie skali występowania gruntów w szachownicy zewnętrznej w poszczególnych wsiach i wzajemnych relacji między wsiami.
Internal identifierWIŚIG/1999/1
Languagepl polski
Score (nominal)0
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2020-04-04)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?