Damaged drop hydraulic structure as an example of natural renaturalization process of river: The Dobrzyca River, North West Poland

Karol Plesiński , Artur Radecki-Pawlik , Michał Bień , Kamil Suder

Abstract

Aim of the study The paper presents an assessment of capacity of a drop hydraulic structure, which was partially destroyed, and provides a description of slow renaturalization of a riverbed in this area. As a result of damage to the hydrotechnical structure caused by natural processes, some elements detached from the structure were deposited in an energy dissipation basin and in the riverbed downstream of the structure, impeding rock and vegetal debris traffic. These fluvial processes formed a cascade-like structure that led to a change in the regime of water flow through the hydrotechnical structure that was not planned or designed originally. Material and methods Due to partial destruction of the structure, the water flow regime was so drastically altered that it is possible for various species of fish to cross this section of river without any additional constructions like fish passes. Field measurements determined six potential fish migration routes through the damaged structure’s area. Then each fish migration route was evaluated against the possibility for fish to pass through the structure. Results and conclusions The analysis showed that the partly damaged drop hydraulic structure creates favourable conditions for migration of some fish species. It can be concluded that the elements detached from the drop hydraulic structure and deposited downstream should not be removed from the riverbed, because they improve the environmental conditions for aquatic organisms in terms of their migration.
Author Karol Plesiński (FoEEaLS / DoHEaG)
Karol Plesiński,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
, Artur Radecki-Pawlik
Artur Radecki-Pawlik,,
-
, Michał Bień
Michał Bień,,
-
, Kamil Suder (FoEEaLS)
Kamil Suder,,
- Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus, [Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus], ISSN 1644-0765, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol18
No3
Pages71-84
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishrenaturyzacja, migracja ryb, rzeka Dobrzyca
Keywords in Englishdrop hydraulic structure, river restoration, fish migration, the Dobrzyca River
Abstract in PolishCel pracy W artykule przedstawiono ocenę drożności stopnia wodnego znajdującego się na rzece Dobrzycy, w miejscowości Rudki, w gminie Wałcz, w północno-zachodniej Polsce. Stopień został częściowo zniszczony, a koryto rzeczne w tym rejonie uległo powolnej renaturyzacji. W wyniku uszkodzeń obiektu przez procesy towarzyszące siłom natury (tu: głównie wezbraniom, lecz także erozji dna), elementy wyrwane z budowli zostały zdeponowane w niecce wypadowej i w korycie poniżej obiektu, zatrzymując wleczone rumowisko i rumosz roślinny. Procesy te sprawiły utworzenie się struktury kaskadowej powodującą zmianę reżimu przepływu wody przez budowlę hydrotechniczną, która nie była planowana ani projektowana. Zgodnie z obecnymi wymaganiami środowiskowymi, budowa stopnia wodnego o spadowej ścianie bez zastosowania budowli towarzyszących w postaci przepławek lub kanałów obiegowych nie jest możliwa. Materiał i metody Na skutek zniszczenia częściowego obiektu, został zmieniony reżim przepływu wody przez stopień, na tyle że możliwe jest pokonanie odcinka rzeki, na którym zbudowany był stopień przez ryby różnych gatunków, bez konieczności budowy urządzeń dodatkowych. W wyniku pomiarów terenowych wyznaczono 6 potencjalnych dróg migracji ryb przez rejon uszkodzonego stopnia. Następnie oceniono każdą z dróg pod kątem możliwości przepłynięcia ryb z gatunków występujących w rzece. Wyniki i wnioski Analiza wykazała, że zniszczenia częściowo udrożniły budowlę stwarzając dogodne warunki do migracji niektórych gatunków ryb. Można wnioskować, że fragmenty oderwane z budowli i zdeponowane w korycie poniżej obiektu należy pozostawić. Elementów nie należy usuwać z niecki wypadowej i koryta, gdyż polepszają warunki środowiskowe dla organizmów wodnych. Omawiany przypadek można więc potraktować jako naturalną renaturyzację rzeki i częściowego udrożnienia budowli wodnej przez procesy fluwialne zachodzące w korycie cieku.
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?