Dynamika zmian zużycia nawozów wapniowych w Polsce

Marta Czekaj

Abstract

The main aim of the study was to describe dynamics of changes in the calcium soil fertilization in Poland. The results show changes of fertilizing the soil in years 2002 – 2010. Presented data show in which regions in Poland decrease in fertilizer use was the biggest and the smallest. The main reason for decline in calcium fertilization was elimination of subsidies for fertilizer calcium from the season 2005/2006.
Author Marta Czekaj (FoAE / RE-KZiMA)
Marta Czekaj,,
-
Other language title versionsDynamics of changes in the calcium soil fertilization in Poland
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol1
No18
Pages95-104
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishnawozy wapniowe, zmiany zużycia
Keywords in Englishfertilizing the soil, calcium
Abstract in PolishOpracowanie podejmuje zagadnienia zmian w zakresie poziomu zużycia nawozów wapniowych w Polsce oraz poszczególnych województwa kraju. Głównym celem prowadzonych analiz było określenie kierunku zmian oraz wskazanie ich przyczyn. Przeprowadzone obliczenia miały ponadto wskazać obszary Polski charakteryzujące się wysokim oraz niskim zużyciem nawozów wapniowych. W opracowaniu podjęto również próbę określenie trendu zmian zużycia nawozów wapniowych dla poszczególnych województw. W celu uchwycenia zmian we wspomnianych zakresach wykorzystane zostały dane statystyki masowej GUS za okres 2002 do 2010 z podziałem na województwa na tle zmian zachodzących w kraju. W toku badań wskazane zostały województwa charakteryzujące się najwyższym (opolskie i dolnośląskie) oraz najniższym (świętokrzyskie i małopolskie) poziomem zużycia nawozów wapniowych w przeliczeniu na czysty składnik CaO/ ha UR. Stwierdzono również ogólną tendencję typową dla wszystkich (poza lubuskim) województw – w badanym okresie następował systematyczny spadek ilości stosowanych nawozów wapniowych, przy czym tendencja ta nie była istotna statystycznie. Jako najważniejsze czynniki wpływające na obniżenie ilości stosowanych nawozów wapniowych wskazane zostały rosnące ceny nawozów wapniowych oraz zaniechanie dotacji do nawozów wapniowych z budżetu państwa od sezonu 2005/2006.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_18_1.pdf
Internal identifierWRE/10/249
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?