Kierunek produkcji gospodarstwa rolniczego a jego infrastruktura transportowa

Stanisław Kokoszka , Wiktoria Maternowska

Abstract

In article presented the results of studies on transport infrastructure (linear and point) the surveyed holdings. Distances in internal transport:field-economic object with average 2.91 km are range from 2.68 km of general agricultural production to 3.53 km of cattle production. At almost the same area in both groups, such differences indicate negative expanse of farm fields toward the cattle production. Taking into account the rolling resistance coefficient in terms of actual outlays distance, actual distance, average of 2.91 km corresponds to distance of ride on the asphalt pavement in good condition for 11.08 km.
Author Stanisław Kokoszka (FoPaPE / IoAEaI)
Stanisław Kokoszka,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
, Wiktoria Maternowska (FoPaPE / IoAEaI)
Wiktoria Maternowska,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
Other language title versionsThe direction of agricultural farm production and its transport infrastructure
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587, (B 10 pkt)
Issue year2013
No03/3
Pages105-116
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishtransport, drogi, infrastruktura liniowa, infrastruktura punktowa
Keywords in Englishtransport, roads, linear infrastructure, point infrastructure
Abstract in PolishPrzedstawiono wyniki badań dotyczących infrastruktury transportowej (liniowej i punktowej) badanych gospodarstw. Odległości wtransporcie wewnętrznym pole –obiekt gospodarczy przy średniej 2,91 km wahają się od od 2,68 km produkcja ogólnorolnicza do 3,53 km produkcja żywca. Przy prawie takiej samej powierzchni w obydwu grupach takie różnice świadczą o niekorzystnym rozłogu pól gospodarstwach o kierunku produkcja żywca. Uwzględniając współczynnik oporów przetaczania w aspekcie ponoszonych nakładów odległość faktyczna, średnio 2,91 km odpowiada odległości przejazdu po nawierzchni asfaltowej w dobrym stanie 11,08 km.
URL http://www.infraeco.pl/pl/rok/r_17073.htm
Internal identifierWiPiE/P/13/2013
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?