Badania nad możliwością wykorzystania ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita Rusby) do rekultywacji terenów zdegradowanych chemicznie

Czesława Jasiewicz , Jacek Antonkiewicz

Abstract

Studies were conducted under pot experiment conditions on a soil with a granulometric composition of ordinary dust, 16,6% of organic matter and pH KCl equal to 6,0. The experimental design included six objects witch differed in the doses of heavy metals introduced into the soil. The highest levels of soil contamination by heavy metals were as follows:80 mg Cd, 320 mg Cu, 240 mg Ni, 480 mg Pb and 800 mg Zn per 1 kg of dry matter. The metals were introduced into the soil as a water solution seven days before sowing. The vegetation period of Sida hermaphrodita Rusby was 143 days. The plants were harvested on 25 October 1997. The yield and the cadium, lead, copper, nickel and zinc contents of leaves, petioles and stems were adopted as criteria of heavy metal toxicity. It was found that the fifth level of soil contamination by heavy metals caused a dramatic fall in the yields of Sida hermaphrodita Rusby. The decrease in the yield of above-ground parts depended on the object and was of 10 to 46%, as compared to the control. On the basis of the analyses performed it was revealed that the levels of the investigated metals in plants increased with increasing soil contamination and varied in the following range:0,7-29,0 mg Cd, 2,3-28,1 mg Pb, 0,5-69,1 mg Ni, 2,0-6,92 mg Cu and 16,1-30,3mg Zn per 1 kg of dry matter. The obtained results show that the studied Sida hermaphrodita Rusby has a considerable ability to accumulate heavy metals.
Author Czesława Jasiewicz (FoAE / DoAaECh)
Czesława Jasiewicz,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Jacek Antonkiewicz (FoAaE / DoAaECh)
Jacek Antonkiewicz,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
Other language title versionsStudies of the use of Sida hermaphrodita Rusby to recultivate areas contaminated by chemicals
Journal seriesZeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa , ISSN 0239-9342, (0 pkt)
Issue year1999
Vol349
No64
Pages157-163
Publication size in sheets0.5
Abstract in PolishPraca zawiera wyniki badań nad wpływem wzrastającego zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi (Cd,Cu,Ni,Pb i Zn) zastosowanymi w formie soli rozpuszczalnych w wodzie na wzrost ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita Rusby)i zawartość metali ciężkich w łodygach, liściach i ogonkach liściowych. Badania przeprowadzono w warunkach doświadczenia wazonowego na glebie o skladzie granulometrycznym pyłu zwykłego, zawartość materii organicznej 16,6% i pH KCl równym 6,0. Toksyczny wpływ metali ciężkich na rosliny wyrażony zmniejszeniem ich plonowania zaznaczyl się dopiero przy dawce 80 mg Cd, 320 mg Cu, 240 mg Ni, 480 mg Pb i 800 mg Zn•kg-1 s.m. gleby. Zawartość metali ciężkich w slazowcu wzrastała wraz z poziomem zanieczyszczenia gleby i mieściła się w przedziale 0,7-29,0 mg Cd; 2,3-28,1 mg Pb; 0,5-69,1 mg Ni; 2,0-6,92 mg Cu i 16,1-230,3 mg Zn•kg-1 s.m. Najwięcej metali ciężkich kumulowały liście, a w ogonkach liściowych i lodygach ich zawartość kształtowała się na jednakowym poziomie.
Languagepl polski
Score (nominal)0
Score sourcejournalList
Citation count*6 (2020-06-05)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?