Application of biostimulants influences shoot and root characteristics of seedlings of winter pea (Pisum sativum L.)

Agnieszka Klimek-Kopyra , Angelika Kliszcz , Anna Ślizowska , Dominika Kot

Abstract

In the cooler regions of Europe, the success of winter pea cultivation depends strongly on proper plant development before winter. Previous research has suggested that plants need to develop short internodes and at least their first two leaves before the arrival of frost. However, this stage of growth is sometimes not reached in the event of late sowing, due to factors such as unpredictable weather conditions or the delayed harvest of a previous crop. An effective solution may be the application of plant growth regulators before the sowing of seeds. The aim of this study was to assess the seedling developmental characteristics of winter pea dependent on biostimulator applications in low temperature conditions (4°C). Seven different winter pea cultivars were treated with three biostimulants: Asahi SL, Kelpak SL, and Primus B. After 21 days of seedling development, basic biometrical characteristics were measured (length and weight of shoots and roots). It was found that ‘Enduro’ and ‘Aviron’ showed greatest root development, regardless of the applied biostimulants. The highest germination was achieved by ‘Aviron’. The efficiency of biostimulators on the cultivars tested was low, although slightly better results were found for Asahi SL in combination with ‘Enduro’ and ‘Aviron’.
Author Agnieszka Klimek-Kopyra (FoAE / IoPP)
Agnieszka Klimek-Kopyra,,
- Institute of Plant Production
, Angelika Kliszcz (FoAaE / DoAaAE)
Angelika Kliszcz,,
- Department of Agrotechnology and Agricultural Ecology
, Anna Ślizowska (FoAaE / IoPP)
Anna Ślizowska,,
- Institute of Plant Production
, Dominika Kot (FoAaE / IoPP)
Dominika Kot,,
- Institute of Plant Production
Other language title versionsWpływ zastosowanych biostymulatorów na rozwój siewek grochu ozimego ( Pisum sativum L.)
Journal seriesActa Agrobotanica, ISSN 0065-0951, e-ISSN 2300-357X, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol72
No2
Pages1-8
Publication size in sheets0.5
Keywords in Englishshoot and root parameters; legume, Asahi SL; Kelpak SL
ASJC Classification1102 Agronomy and Crop Science; 1105 Ecology, Evolution, Behavior and Systematics; 1110 Plant Science
Abstract in PolishW chłodnych regionach Europy czynnikiem warunkującym pomyślną uprawę grochu ozimego ( Pisum sativum L.) jest odpowiedni przedzimowy rozwój roślin. Dotychczasowe wyniki badań wskazują, że do dobrego przezimowania, rośliny powinny wykształcić krótkie międzywęźla i przynajmniej dwa liście przed wystąpieniem pierwszych przymrozków, W przypadku opóź - nionego terminu siewu, spowodowanego na przykład wahaniami pogodowymi lub opóźnionym zbiorem przedplonu, rośliny nie są w stanie rozwinąć się dostatecznie dobrze przed zimą. Rozwiązaniem tego problemu może być przedsiewne stosowanie regulatorów wzrostu. Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu biostymulatora na rozwój siewek grochu ozimego w warunkach niskiej temperatury (4°C). Siedem odmian grochu ozimego traktowano trzema biostymulatorami: Asahi SL, Kelpak SL i Primus B. Po 21 dniach rozwoju siewek grochu oceniono podstawowe cechy biometryczne (długość i masę części nadziemnych i korzeni). Najlepsze wartości parametrów korzeniowych odnotowano u odmian ‘Enduro’ oraz ‘Aviron’, niezależnie od zastosowanych biostymulatorów. Najlepiej kiełkowała odmiana ‘Aviron’. Wpływ biostymulatorów na rozwój siewek był niewielki, jednakże stwierdzono zacznie lepsze efekty przy zastosowaniu preparatu Asahi SL u odmian ‘Enduro’ i ‘Aviron’
DOIDOI:10.5586/aa.1771
URL https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/aa/article/view/aa.1771/7723
Internal identifierWRE/2019/65
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa (CC-BY); after publication
File
Application of biostimulants influences shoot and root characteristics of seedlings of winter pea (Pisum sativum L.) 388,33 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Publication indicators WoS Citations = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.404
Citation count*
Additional fields
FinansowanieThis work was supported by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?