Effect of Fishing Season on Histamine Content in Baltic Herring and Bream

Barbara Czerniejewska-Surma , Orina Surma , Dominika Plust , Grzegorz Bienkiewicz , Piotr Zapletal , Janusz Kwieciński

Abstract

Increased histamine content is commonly regarded as one of the factors determining the quality of several food products, mainly fish. Variation in histamine concentration in fish depends on different factors. This work aimed to examine the influence of fishing season on histamine content in Baltic herring and bream. In this study histamine concentration and pH of fish muscle tissue was determined in Baltic herrings caught during five years and in breams caught during three years. It was determined that histamine concentration in Baltic herrings and breams depend on the fishing season. The highest amount of histamine was observed in Baltic herrings caught in February and in breams caught during spawn season in June. The lowest concentration of histamine, on the other hand, was noted in Baltic herrings caught during spawn season (April, May) and in breams caught in March (IV-V stage of maturity). It was shown that histamine concentration depends on fish species and fishing season. In any of the examined fish species, however, the amount of histamine exceeded acceptable limits.
Author Barbara Czerniejewska-Surma
Barbara Czerniejewska-Surma,,
-
, Orina Surma
Orina Surma,,
-
, Dominika Plust
Dominika Plust,,
-
, Grzegorz Bienkiewicz
Grzegorz Bienkiewicz,,
-
, Piotr Zapletal (FoAS / IoAS)
Piotr Zapletal,,
- Institute of Animal Science
, Janusz Kwieciński
Janusz Kwieciński,,
-
Other language title versionsWpływ sezonu połowowego na zawartość histaminy w śledziu bałtyckim i leszczu
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (0 pkt)
Issue year2019
No3(60)
Pages20-26
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishśledź bałtycki, leszcz, sezon połowu, aminy biogenne, histamina
Keywords in EnglishBaltic herring, bream, fishing season, biogenic amines, histamine
Abstract in PolishZwiększona zawartość histaminy jest jednym z czynników determinujących jakość niektórych rodzajów żywności, głównie ryb. Różnice w zawartości histaminy w rybach zależą od różnych czynników. Niniejsza praca miała na celu określenie wpływu sezonu połowu na zawartość histaminy w śledziu bałtyckim i leszczu. Badano zawartość histaminy i pH w mięsie śledzi pozyskiwanych z 5 sezonów i leszczy z 3 sezonów. Najwyższą zawartość histaminy zaobserwowano w śledziach bałtyckich złowionych w lutym oraz w leszczach złowionych w czerwcu, w okresie tarła. Z kolei najniższe stężenie histaminy zanotowano w śledziach w okresie tarła (kwiecień, maj) oraz w leszczach złowionych w marcu (IV–V stadium dojrzałości). Wykazano, że stężenie histaminy zależy od gatunku ryby i sezonu połowowego. W żadnym z badanych gatunków ryb poziom histaminy nie przekroczył dopuszczalnych limitów.
URL http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/index.php/en/number-tpj/219-2019/issue-3-60-2019/793-effect-of-fishing-season-on-histamine-content-in-baltic-herring-and-bream
Languageen angielski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?