The effect of oil derivatives on the ability of entomopathogenic nematode Steinernema feltiae to find host

Dariusz Ropek , Janina Gospodarek

Abstract

The aim of the research was to evaluate the effect of oil derivatives on entomopatogenic nematode Steinernema feltiae. The effect of unleaded petrol, diesel oil and used engine oil on the ability of S. feltiae infective juveniles to locate test insect was investigated. The experiments were carried out in laboratory conditions in four replications. In the first experiment the effect of oil derivatives on behavior of infective juveniles on agar medium in the presence of test insects was investigated. Oil derivatives were added to the medium at the rate of : 2000, 4000, 6000 and 8000 mm3 dm–3. Infective juveniles did not dispersed towards test insects on agar medium contaminated with oil derivatives. The application of high doses of oil derivatives had also negative effect on nematodes activity and mortality. In the second experiment infective juveniles were applied into contaminated soil. Soil was polluted with following oil derivatives: unleaded petrol, diesel oil and used engine oil at the rate of : 2000, 4000, 6000 i 8000 mg kg–1. In soil contaminated with oil derivatives test insect mortality was significantly lower than in uncontaminated control. It was also revealed that less extensive infestation of test insects with nematodes was observed in contaminated soil. Reaction of S. feltiae to particular oil derivatives was diverse. The most toxic effect on nematode ability to find host was observed in soil polluted with unleaded petrol. The applied oil derivatives had also an adverse effect on the female/male ratio of nematodes infesting host insect.
Author Dariusz Ropek (FoAE / DoAEP)
Dariusz Ropek,,
- Department of Agricultural Environment Protection
, Janina Gospodarek (FoAE / DoAEP)
Janina Gospodarek,,
- Department of Agricultural Environment Protection
Other language title versionsWpływ ropopochodnych na zdolność nicienia Steinernema feltiae do odnajdywania żywiciela
Journal seriesEcological Chemistry and Engineering. A, ISSN 1898-6188, (B 11 pkt)
Issue year2013
Vol20
No7/8
Pages857-865
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishSteinernema feltiae, ropopochodne
Keywords in EnglishSteinernema feltiae, oil derivatives
Abstract in PolishCelem badań było poznanie wpływu wybranych substancji ropopochodnych na owadobójczego nicienia Steinernema feltiae. Badano wpływ benzyny bezołowiowej, oleju napędowego i zużytego oleju silnikowego na zdolność larw inwazyjnych S. feltiae do odnajdywania potencjalnego żywiciela. Doświadczenia zostały przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych. W pierwszym doświadczeniu badano wpływ ropopochodnych na zachowanie się larw inwazyjnych nicienia na zanieczyszczonym podłożu agarowym w obecności owadów testowych. Substancje ropopochodne zastosowano w następujących stężeniach: 2000, 4000, 6000 i 8000 mm3 dm–3. Na podłożu agarowym silnie zanieczyszczonym substancjami ropopochodnymi larwy inwazyjne nicienia nie kierowały się w stronę owada testowego, pozostając w miejscu aplikacji. Zastosowanie wysokich stężeń ropopochodnych powodowało również wysoką śmiertelność larw inwazyjnych. W drugim doświadczeniu larwy inwazyjne wprowadzono do skażonego podłoża glebowego. Zastosowano następujące stężenia substancji ropopochodnych: 2000, 4000, 6000 i 8000 mg kg–1 s.m. W glebie skażonej ropopochodnymi śmiertelność owadów testowych była istotnie mniejsza niż w niezanieczyszczonej kontroli. Stwierdzono także, że owady testowe były w mniejszym stopniu infekowane przez nicienie w glebie skażonej. Reakcja nicienia S. feltiae zależała od rodzaju substancji ropopochodnej. Zdolność nicieni do odnajdywania żywiciela była najsilniej ograniczana przez skażenie podłoża benzyną bezołowiową. Ropopochodne wpłynęły również na strukturę płciową nicieni, które zdołały wniknąć na owadów testowych.
DOIDOI:10.2428/ecea.2013.20(07)080
URL http://tchie.uni.opole.pl/ece_a/A_20_7_8/ECE_A20(7-8).pdf
Internal identifierWRE/2013/46
Languageen angielski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
FinansowanieURK projekt nr N N305 151537, lata 2009-2012
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?