The influence of honey bee (Apis mellifera) drone age on volume of semen and viability of spermatozoa

Krystyna Czekońska , Bożena Chuda-Mickiewicz , Paweł Chorbiński

Abstract

A comparison was done of the volume of semen and viability of spermatozoa collected from drones at ages 15, 20, 25 and 30 days. The drones originated from different queens and were reared in different environments. Semen volume was determined by measuring the filled length of a capillary. Percentages of live and dead spermatozoa were determined by SYBR-14/propidium iodide fluorescence staining and flow cytometry. The volume of semen collected from drones ranged from 0.5 to 1.3 μL. The mean volume of semen significantly decreased with drone age. Sperm viability increased significantly with drone age.
Author Krystyna Czekońska (FoBaH / DoPaA)
Krystyna Czekońska,,
- Department of Pomology and Apiculture
, Bożena Chuda-Mickiewicz
Bożena Chuda-Mickiewicz,,
-
, Paweł Chorbiński
Paweł Chorbiński,,
-
Other language title versionsObjętość nasienia i żywotność plemników trutni pszczoły miodnej (Apis mellifera) w zależności od ich wieku
Journal seriesJournal of Apicultural Science, ISSN 1643-4439, (A 25 pkt)
Issue year2013
Vol57
No1
Pages61-66
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishApis mellifera; pszczoła miodna; truteń; wiek; żywotność plemników
Keywords in EnglishApis mellifera; honey bee; drone; age; sperm viability
ASJC Classification1109 Insect Science; 1110 Plant Science
Abstract in PolishIlość i jakość nasienia trutni decyduje o skuteczności naturalnego i sztucznego unasieniania matek pszczelich. Unasienienie matek nasieniem o obniżonej żywotności plemników może mieć wpływ na czas ich użytkowania. Według wcześniejszych badań, żywotność plemników spada z wiekiem trutni. Nie wiemy czy obniżanie się żywotności plemników z wiekiem trutni zależy tylko od wieku czy też może mieć na to wpływ ich pochodzenie. Celem badań było porównanie objętości nasienia i żywotności plemników trutni w tym samym wieku, pochodzących od różnych matek, utrzymywanych w różnych warunkach. Trutnie Apis mellifera pochodziły od niespokrewnionych matek z rodzin znajdujących się w trzech pasiekach, w Krakowie, Wrocławiu i w Szczecinie. W każdej rodzinie, w tym samym czasie, co 5 dni, rozpoczynano wychów trutni. Badania objętości nasienia i żywotności plemników wykonywano u trutni w wieku 15, 20, 25 i 30 dni. W sumie zbadano nasienie 120 trutni, pobrane od 30 osobników z każdej klasy wiekowej, po 10 od tej samej matki. Objętość nasienia mierzono mikrokapilarą o wyskalowanej objętości, z dokładnością do 0,1 μL. Udział plemników żywych i martwych oceniano metodą fluorescencyjną SYBR-14/jodek propidyny z zastosowaniem cytometru przepływowego FACSCalibur. Objętość nasienia pobranego od jednego trutnia wynosiła od 0,50 do 1,34 μL, żywotność plemników od 87,8 do 91,4%. Objętość nasienia trutni pochodzących od różnych matek nie różniła się istotnie (p=0,545), natomiast malała wraz z wiekiem trutni (p=0,036). Żywotność plemników trutni w zależności, od której matki pochodziły nie różniła się (p=0,335), ale wraz z wiekiem trutni znacząco wzrosła (p<0,001). Wzrost udziału żywych plemników z wiekiem trutni był prawdopodobnie efektem naturalnej selekcji polegającej na szybszym wymieraniu słabszych osobników o prawdopodobnie gorszej jakości nasienia.
DOIDOI:10.2478/jas-2013-0007,
URL http://www.degruyter.com/dg/viewarticle.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002fjas.2013.57.issue-1$002fjas-2013-0007$002fjas-2013-0007.pdf?t:ac=j$002fjas.2013.57.issue-1$002fjas-2013-0007$002fjas-2013-0007.xml
Internal identifierWBIO/2013/95
Languageen angielski
Score (nominal)25
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2014 = 0.535; WoS Impact Factor: 2013 = 0.817 (2) - 2013=0.688 (5)
Citation count*
Additional fields
FinansowanieThis study was financed from the National Science Centre funds based on decision No. DEC-2011/01/B/NZ9/00213.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?