The assessment of the strategic planning level in the communes of the Malopolska

Łukasz Satoła

Abstract

Strategic planning is one of a very important areas of local government. Prepared strategic documents facilitate the effi cient carrying out community development policy. The most commonly prepared planning documents are: development strategies, long-term fi nancial plans, long-term investment plans, plans of local development and village development plans. The article pointed out the large variations among municipalities in the implementation of the strategic management tools. It also stressed that to ensure the usefulness of strategic plans for the creation of local economic development is necessary to take into account the stage of their preparation for specifi c problems to be solved. The basis for the formulation of strategic plans of municipalities should be bottom-up initiatives. It should not be the administrative necessity of their possession.
Author Łukasz Satoła (FoAaE / IoEEaM )
Łukasz Satoła,,
- Institute of Enterprises Economics and Management
Other language title versionsOcena poziomu planowania strategicznego w gminach województwa małopolskiego
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia, [Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia], ISSN 1644-0757, e-ISSN 2450-047X, (B 9 pkt)
Issue year2011
Vol10
No3
Pages135-145
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishgmina, planowanie, strategia rozwoju, wieloletni plany fi nansowy, zarządzanie publiczne, zarządzanie strategiczne
Keywords in Englishcommune, development strategy, long-term fi nancial plan, planning, public management, strategic management
Abstract in PolishPlanowanie strategiczne należy do bardzo istotnych obszarów działania samorządu terytorialnego. Opracowane dokumenty strategiczne ułatwiają efektywne prowadzenie polityki rozwoju gminy. Do najczęściej przygotowywanych dokumentów planistycznych należą: strategie rozwoju, wieloletnie plany fi nansowe i inwestycyjne, plany rozwoju lokalnego oraz plany rozwoju miejscowości. W artykule wskazano na duże zróżnicowanie wśród gmin w zakresie implementacji narzędzi strategicznego zarządzania rozwojem. Podkreślono również, że dla zapewnienia użyteczności planów strategicznych dla kreowania lokalnego rozwoju ekonomicznego niezbędne jest uwzględnianie już na etapie ich przygotowywania konkretnych problemów, które mają być rozwiązane. Podstawą do formułowania planów strategicznych na poziomie gmin powinny być oddolne potrzeby/inicjatywy, a nie administracyjna konieczność ich posiadania.
URL http://acta_oeconomia.sggw.pl/pdf/Acta_Oeconomia_10_3_2011.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?