The effect of biological protection on broad bean varietes healthiness

Elżbieta Boligłowa , Katarzyna Gleń , Janina Gospodarek

Abstract

The aim of the study was to assess the impact of biological protection on the healthiness of shoots, leaves and pods of two varieties of beans (Windsor White and Hangdown White). Field experiments were conducted in 2010-2011, at the Agricultural Experimental Farm of Agricultural University in Krakow. The results showed that a variety bean Windsor White (dedicated to the earlier use) in contrast to Hangdown White characterized by a significant increase of ascochyta of leaves (A. fabae) and gray mold of pods. Applied biological protection of broad beans proved ineffective in reducing the chocolate blotch on all parts of the plant (B. fabae) and ascochyta of leaves and pods (A. fabae). A five foliar application of biologicals (4 x Bioczos BR and 1 x Biosept 33 SL) significantly reduced the infection index of pods only by U. viciae fabae (rust) and B. cinerea (gray mold). Presence of chocolate blotch, ascochyta and rust depends significantly on the pods and also on the year, i.e. the weather conditions.
Author Elżbieta Boligłowa (FoAE / DoAEP)
Elżbieta Boligłowa,,
- Department of Agricultural Environment Protection
, Katarzyna Gleń (FoAE / DoAEP)
Katarzyna Gleń,,
- Department of Agricultural Environment Protection
, Janina Gospodarek (FoAE / DoAEP)
Janina Gospodarek,,
- Department of Agricultural Environment Protection
Other language title versionsWpływ biologicznej ochrony na zdrowotność odmian bobu
Journal seriesJournal of Research and Applications in Agricultural Engineering, [Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych], ISSN 1642-686X, (B 12 pkt)
Issue year2013
Vol58
No3
Pages41-45
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbób, biologiczna ochrona, zdrowotność
Keywords in Englishbroad bean, biological protection, healthiness
Abstract in PolishCelem badań była ocena wpływu biologicznej ochrony na stan zdrowotny pędów, liści i strąków dwóch odmian bobu (Windsor Biały i Hangdown Biały). Badania polowe prowadzono w latach 2010-2011, w Rolniczym Gospodarstwie Doświadczalnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Uzyskane wyniki wykazały, że odmiana bobu Windsor Biały (przeznaczona do wcześniejszego użytkowania) w przeciwieństwie do Hangdown Biały odznaczała się istotnie wyższą podatnością na askochytozę liści (A. fabae) i szarą pleśnią strąków. Zastosowana biologiczna ochrona bobu okazała się nieskuteczna w ograniczeniu czekoladowej plamistości na wszystkich częściach rośliny (B. fabae) oraz askochytozy liści strąków (A. fabae). Pięciokrotna aplikacja nalistna biopreparatów (4 x Bioczos BR i 1 x Biosept 33 SL) istotnie obniżała indeks porażenia strąków jedynie przez U. viciae fabae (rdzę) i B. cinerea (szarą pleśń). Obecność czekoladowej plamistości, askochytozy oraz rdzy na strąkach istotnie zależy także od roku badań, czyli warunków pogodowych.
URL http://www.pimr.poznan.pl/biul/2013_3_8BG.pdf
Internal identifierWRE/2013/35
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
FinansowanieZe środków na naukę w latach 2010-2012 projekt badawczy NN 310 038 438
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?