Określenie stanu troficznego stawów rybnych zasilanych biologicznie oczyszczonymi ściekami komunalnymi

Agnieszka Cupak , Andrzej Wałęga

Abstract

In the article, trophic state of Fish ponds fertilize with biologically treated municipal sewage was qualified. In addition, it was quantified the values of fish production in analyzed object. The object of the researches was the “Komorowice” ponds complex which lays in the north part of Bielsko-Biała. The researches of physical and chemical parameters in analyzed ponds carried in 2007 and 2008 vegetative seasons led to qualify its water to heterotrophic state, according to Vollenweider and OECD qualifications. The mean annual growth of carp in both seasons was nearing and range between 350-660 kg•ha-1.
Author Agnieszka Cupak (FoEEaLS / DoSEaWM)
Agnieszka Cupak,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
, Andrzej Wałęga (FoEEaLS / DoSEaWM)
Andrzej Wałęga,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
Journal seriesGaz, Woda i Technika Sanitarna, ISSN 0016-5352, (B 11 pkt)
Issue year2013
No4
Pages167-169
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishstaw rybny, stan troficzny, biologiczne oczyszczone ścieki
Keywords in Englishfish pond, trophic state, biologically treated sewage
Abstract in PolishW artykule określono stan troficzny stawów rybnych, użyźnianych biologicznie oczyszczonymi ściekami komunalnymi. Określono także wielkość produkcji rybnej na analizowanych obiektach. Obiekt badań stanowił kompleks stawowy „Komorowice” położony w północnej części miasta Bielsko-Biała. Przeprowadzone w sezonie wegetacyjnym 2007 i 2008 analizy parametrów fizykochemicznych pozwoliły na zakwalifikowanie wody badanych stawów według klasyfikacji stanu troficznego Vollenweidera oraz OECD jako wody typu politroficznego. Średni przyrost masy karpia w obu sezonach wegetacyjnych stawów był zbliżony i zawierał się w przedziale 350-660 kg •ha -1.
Internal identifierWIŚIG/2013/8
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 5.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?