Characteristics of precipitation conditions in Domaniów

Agnieszka Policht-Latawiec , Barbara Skowera

Abstract

The paper presents characteristics of precipitations over the newly constructed water reservoir in Domaniów, situated on the Radomska Plain. The investigations covered the period from 2002 to the end of 2011. Mean annual precipitations total at that time was 517 mm; whereas the total for the warm half-year was on the level of 331 mm, and the cool half-year 186 mm. The highest annual precipitations, 806 mm, were registered in Domaniów in 2010; it was an extremely wet year (156% of the average value for a decade). The highest mean monthly precipitation (2002–2011) was noted in July and reached 92 mm, whereas the lowest, 26 mm was registered in April. The highest monthly total precipitations 207 mm (226%) were noted in July 2011, in June 2010 – 108 mm, in May 2010 – 105 mm (196%) of mean ten-year value in this spot. On the other hand, the lowest monthly and annual total precipitations occurred in 2011; in November – 0 mm, in August – 13 mm (23%), in September – 5 mm (10%), in October – 12 mm (7%) and in December – 7 mm (24%). These were extremely dry months; the total annual rainfall was 433 mm (83%). This was a dry year. Average annual total of days with precipitations with daily total > 0.1 mm was 113 days. The highest number of precipitation days was noted for daily precipitations ranging from 1.1 to 5.0 mm, whereas the daily rainfalls in the classes of 5.1–10 and 10.1–20.0 mm constituted the highest share in the total annual rainfall. Daily rainfalls over 20 mm were registered only in the summer months. Analysis of the frequency and length of sequence of days without precipitations revealed that during the investigated period, there were 77 cases of 1st category drought (9–17 days), 20 cases of 2nd category drought (18–28 days) and 3 cases of 3rd category drought (> 28 days). All categories of droughts were observed most frequently in the second half of the year.
Author Agnieszka Policht-Latawiec (FoEEaLS / DoLRaED)
Agnieszka Policht-Latawiec,,
- Department of Land Reclamation and Environmental Development
, Barbara Skowera (FoEEaLS / DoECaAP)
Barbara Skowera,,
- Department of Ecology, Climatology and Air Protection
Other language title versionsCharakterystyka warunków opadowych w Domaniowie
Journal seriesTeka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, ISSN 1733-4233, (B 8 pkt)
Issue year2013
No10
Pages347- 359
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishopady atmosferyczne, dni z opadem, posuchy
Keywords in Englishatmospheric precipitations, days with rainfall, droughts
Abstract in PolishW pracy przedstawiono charakterystykę opadów nad nowo powstałym zbiornikiem wodnym w Domaniowie położonym na Równinie Radomskiej. Okres badań obejmował lata od 2002 do końca 2011 r. Średnia suma roczna opadów wynosiła w tym okresie 517 mm; natomiast suma półrocza ciepłego kształtowała się na poziomie 331 mm, a chłodnego186 mm. Największe roczne sumy opadów zanotowano w Domaniowie w wysokości 866 mm w 2010 roku. Według kryterium Kaczorowskiej [1962] byto rok skrajnie wilgotny (156% średniej wartości dziesiĊcioletniej). Największa średnia miesięczna (2002–2011) suma opadów wystąpiła w lipcu i wynosiła 92 mm, natomiast najmniejsza w kwietniu; 26 mm. Największe sumy miesięczne opadów zanotowano w lipcu 2011; 207 mm (226% ), w czerwcu 2010 108 mm (216%), w maju 2010 roku – 105 mm (196% średniej wartości dziesięcioletniej w tym miesiącu). Natomiast najmniejsze sumy miesięczne i roczne wystąpiły w 2011 roku; w listopadzie – 0 mm, w sierpniu – 13 mm (23%), we wrzeniu – 5 mm (10%), w październiku – 12 mm (7%) i w grudniu – 7 mm (24%) i były to miesiące skrajnie suche, a suma roczna wynosiła 433 mm (83%); był to rok suchy. średnia roczna suma dni z opadem z sumą dobową> 0,1 mm wynosiła 112. Największą liczbę dni z opadem zanotowano dla opadów dobowych w przedziale 1,1–5,0 mm, natomiast największy udział w sumie rocznej stanowiły opady dobowe w klasach 5,1–10 i 10,1–20,0. Opady dobowe powyżej 20 mm notowano tylko w miesiącach letnich. Analiza częstości i długości trwania ciągów dni bez opadów atmosferycznych wykazała, że w badanym okresie wystąpią o: 77 przypadków posuchy I kategorii (9–17 dni), 20 przypadków posuchy II kategorii (18–28 dni) i 3 przypadki posuchy III kategorii (> 28 dni). Posuchy wszystkich kategorii częściej obserwowano w drugiej połowie roku.
URL http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TOchr10/36Policht.pdf
Internal identifierWIŚIG/2013/66
Languageen angielski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 4.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?