FIZJOLOGICZNE ASPEKTY ODPOWIEDZI ROŚLIN JĘCZMIENIA JAREGO (HORDEUM VULGARE L.) NA STRES SUSZY

Katarzyna Stalmach , Małgorzata Borek , Katarzyna Śniegowska

Abstract

Water shortage is a major environmental factor limiting plant productivity, and it influences almost every physiological process. Thus, we undertook a research aimed at understanding aspects of the plants response to drought stress. Material consisted of spring barley lines with different susceptibility to water deficit. Measurements of different parameters o chlorophyll fluorescence were carried out on plants well watered and exposed to soil drought. The aim was to determine the optimal length of drought that enables a differentiation of barley varieties in terms of photochemical reactions efficiency. Measurements were taken at the seedling stage after the appearance of the fourth leaf. Measurements of fast kinetics of chlorophyll fluorescence were performed using a fluorometer Handy PEA. It was found that the greatest variation of photochemical activity of barley varieties as a response to water deficit, occurs after 10 days of drought.
Author Katarzyna Stalmach
Katarzyna Stalmach,,
-
, Małgorzata Borek (FoAaE / DoPP)
Małgorzata Borek,,
- Department of Plant Physiology
, Katarzyna Śniegowska (FoAE / DoPP)
Katarzyna Śniegowska,,
- Department of Plant Physiology
Other language title versionsPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF RESPONSES SPRING BARLEY (HORDEUM VULGARE L.) TO DROUGHT STRESS
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2012
No14
Pages395-408
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishstres suszy, jęczmień jary, parametry fizjologiczne
Keywords in Englishdrought stress, spring barley, physiological parameters
Abstract in Polish Niedobór wody jest głównym czynnikiem środowiskowym ograniczającym produktywność roślin, a jego wpływ manifestuje się zmianami niemalże w każdym procesie fizjologicznym. Celem badań było poznanie różnych aspektów reakcji odmian jęczmienia na stres suszy tj. linie jęczmienia jarego o zróżnicowanej reakcji na deficyt wody. Pomiary parametrów fluorescencji chlorofilu wykonano na roślinach optymalnie nawadnianych i poddanych działaniu suszy glebowej a ich celem było ustalenie optymalnego czasu działania suszy dla zróżnicowania odmian jęczmienia pod względem wydajności reakcji fotochemicznych. Pomiary wykonano w fazie siewki po ukazaniu się 4 liścia. Pomiary szybkiej kinetyki fluorescencji chlorofilu a przeprowadzono przy użyciu fluorymetru Handy PEA. Stwierdzono, że największe zróżnicowanie aktywności fotochemicznej odmian siewek jęczmienia, pod względem wrażliwości na deficyt wody, wystąpiło po 10 dniach suszy
URL http://www.episteme-nauka.pl/pdf/Episteme_14.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?