The level of financial literacy of academic youth from rural areas in the Malopolskie voivodship

Monika Szafrańska

Abstract

The main purpose of the work is to define and characterize the level of financial literacy of students coming from rural areas in the Malopolskie voivodship in 2018. The main source of data used was primary information from the author’s own study (the PAPI method, a group of 170 respondents). The research used a set of questions to assess the level of financial literacy of adults proposed by the OECD INFE. In addition to primary sources, Polish and foreign literature on the subject was also used to achieve the goal. Total statistical indicators (mean, minimum, maximum) were used for data analysis and the non-parametric chi-square test (χ2). As results from the analysis, students are characterised by an average level of financial literacy, which may indicate a low effectiveness of financial education activities carried out at various levels of education in Poland. The factors determining the level of financial literacy of rural youth were gender and the field of study. Men and people studying economics were characterized by a higher level of financial literacy. Financial behaviour is a component of financial literacy in which students received the lowest results. The minimum target score in this module was obtained by only 24% of people.
Author Monika Szafrańska (FoAaE / IoEEaM )
Monika Szafrańska,,
- Institute of Enterprises Economics and Management
Other language title versions Poziom świadomości finansowej młodzieży akademickiej z obszarów wiejskich w województwie małopolskim
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, e-ISSN 2450-7296, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol21
No2
Pages266-274
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish świadomość finansowa, młodzież akademicka, obszary wiejskie
Keywords in Englishfinancial literacy, academic youth, rural areas
Abstract in original languageCelem artykułu jest określenie i charakterystyka poziomu świadomości finansowej młodzieży akademickiej pochodzącej z obszarów wiejskich w województwie małopolskim w 2018 roku. Zasadniczym źródłem danych wykorzystanych do analizy i wnioskowania były informacje pierwotne uzyskane z badań własnych (metoda PAPI, 170 respondentów). W badaniach wykorzystano zestaw pytań umożliwiający ocenę poziomu świadomości finansowej osób dorosłych zaproponowany przez OECD INFE. Poza źródłami pierwotnymi wykorzystano polską i zagraniczną literaturę przedmiotu. Do analizy danych zastosowano sumaryczne wskaźniki statystyczne (średnia, minimum, maksimum) oraz nieparametryczny test chi-kwadrat (χ2 ). Jak wynika z przeprowadzonej analizy, studenci cechują się średnim poziomem świadomości finansowej, co może wskazywać na niską efektywność działań z zakresu edukacji finansowej, realizowanych na różnych poziomach edukacji. Czynnikami determinującymi poziom świadomości finansowej były płeć oraz kierunek studiów. Wyższym poziomem świadomości finansowej cechowali się mężczyźni oraz osoby studiujące na kierunkach ekonomicznych. Zachowania finansowe to komponent świadomości finansowej, w przypadku którego studenci otrzymali najniższe rezultaty. Minimalny docelowy wynik w tym module uzyskało tylko 24% osób.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.2053
URL https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=189126
Internal identifierWRE/2019/39
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?