Consent of the National Center of Agricultural Support for the purchase of agricultural property as a new instrument for real estate turnover

Michał Brożyna , Justyna Pijanowska

Abstract

In 2016 the rules concerning the agricultural land market in Poland changed. This legal reform was aimed at closing access for EU foreigners to the Polish agricultural land market. Prior to these new regulations being introduced, it was speculated whether these changes would lead to the agricultural land market “freezing up”, as the relevant jurisdiction and responsibilities, formerly granted to the Agricultural Property Agency, were taken over by the National Center of Agricultural Support (KOWR ). The analysis was conducted on the basis of subject literature and data was obtained from KOWR . The investigated problems included formal and legal aspects of issuing consents by KOWR for the acquisition of agricultural land located in the Republic of Poland, as well as actual use of the above mentioned instrument by KOWR ’s branch unit in Cracow. The regulation, aimed at closing access for EU foreigners to Polish agricultural land, was constructed in such a way that access to agricultural land was either impeded or made impossible not only for foreign entities but also certain Polish citizens. In accordance with Art. 2a par.4 of the Act on shaping the agricultural system (UKUR ), consent of KOWR is required in the case of agricultural land purchase by entities other than those mentioned in Art 2a par. 3 of UKUR . According to the data obtained from KOWR and presented in the paper, it is evident that this instrument is being practically applied in the Malopolska Province.
Author Michał Brożyna
Michał Brożyna,,
-
, Justyna Pijanowska (FoAaE / IoEEaM )
Justyna Pijanowska,,
- Institute of Enterprises Economics and Management
Other language title versionsZgoda Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie nieruchomości rolnej jako nowy instrument w obrocie ziemią
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, e-ISSN 2450-7296, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol21
No1
Pages14-21
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrolnik indywidualny, rynek ziemi rolnej, zgoda na nabycie ziemi rolnej
Keywords in Englishfarmer, agricultural land market, consent for the purchase of agricultural land
Abstract in PolishW 2016 roku uległy zmianie reguły obrotu ziemią rolną w Polsce. Celem reformy prawa było zamknięcie dostępu do rynku polskiej ziemi rolnej dla cudzoziemców z Unii Europejskiej. W przededniu wejścia nowych przepisów w życie spekulowano na temat tego, czy zmiana doprowadzi do „zamrożenia” rynku ziemi rolnej, m.in. w związku z uprawnieniami, jakie przyznano Agencji Nieruchomości Rolnych, której obowiązki przejął Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR ). Do analizy posłużono się literaturą przedmiotu oraz danymi KOWR . Badany problem to formalno-prawne aspekty wydawania przez KOWR zgody na nabycie ziemi rolnej położonej na terenie RP oraz faktyczne wykorzystanie przedmiotowego instrumentu przez KOWR Oddział Terenowy w Krakowie. Regulację mającą na celu zamknięcie dostępu do polskiej ziemi rolnej cudzoziemcom z UE skonstruowano w taki sposób, że dostęp do rynku ziemi rolnej utrudniono albo uniemożliwiono nie tylko podmiotom zagranicznym, ale także niektórym obywatelom polskim. Zgodnie z art. 2a ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (UKUR ), zgoda taka wymagana jest w przypadku nabycia ziemi rolnej przez podmioty inne niż wymienione w art. 2a ust. 3 UKUR . Jak wskazują uzyskane od KOWR i zaprezentowane dane, w Małopolsce instrument ten jest wykorzystywany w praktyce.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.0540
URL https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=187026
Internal identifierWRE/2019/17
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?