The initiation of the in vitro cultures of some Lachenalia cultivars

Anna Bach , Anna Kapczyńska

Abstract

The initiation of the in vitro cultures of some Lachenalia cultivars. The aim of the study was to determine the effect of the cultivar, explant type and medium composition on the initiation of the in vitro cultures of Lachenalia ‘Rosabeth’, ‘Rupert’, ‘Namakwa’ and ‘Ronina’. An examination of the effectiveness of disinfection of the starting material revealed that the fewest infections (12%) occurred in Lachenalia ‘Rupert’. The cultivar that suffered the highest rate of infection was ‘Rosabeth’ (78.8%). As to regeneration, it was found that this process proceeded most intensely in the cultivar ‘Rupert’, and most poorly in the cultivar ‘Rosabeth’. Mid-range values were obtained for Lachenalia ‘Namakwa’ and ‘Ronina’. Another factor considered was the type of explant. There were no signi¿ cant differences between the percentage of infection and regeneration in apical buds, top scale parts or basal scale parts in the four cultivars tested. The culture media used in the experiment contained different amounts, combinations and ratios of growth substances. The lowest percentage of infected material was associated with the medium containing 1 ȝM BA + 10 ȝM 2,4-D (the most effective callus formation). The opposite results were obtained on the media supplemented with 5 ȝM BA + 1 ȝM 2,4-D or 5 ȝM BA + 1 ȝM NAA.
Author Anna Bach (FoH / DoOP)
Anna Bach,,
- Department of Ornamental Plants.
, Anna Kapczyńska (FoH / DoOP)
Anna Kapczyńska,,
- Department of Ornamental Plants.
Other language title versionsInicjacja kultur in vitro wybranych odmian z rodzaju Lachenalia.
Journal seriesAnnals of Warsaw University of Life Sciences -SGGW Horticulture and Landscape Architecture, ISSN 1898-8784, (B 7 pkt)
Issue year2013
Vol34
Pages13-20
Publication size in sheets0.5
Keywords in EnglishCape Hyacinth, Lachenalia, tissue culture, contamination, regeneration
Abstract in PolishCelem niniejszej pracy było określenie wpływu odmiany, rodzaju eksplantatu oraz pożywki na inicjacji kultur in vitro lachenalii ‘Rosabeth’, ‘Rupert’, ‘Namakwa’ oraz ‘Ronina’. Badając skuteczność dezynfekcji materiału wyjściowego, stwierdzono, iż najmniej zakażeń (12%) zanotowano u lachenalii ‘Rupert’. Jako odmianę, która uległa najbardziej zakażeniom, opisuje się ‘Rosabeth’ – poziom zakażeń aż 78,8%. Analizując regenerację, uznano, iż najszybciej i najintensywniej proces ten przebiega u odmiany ‘Rupert’, a najsłabiej u odmiany ‘Rosabeth’. średnie wartości zanotowano zaś dla lachenalii ‘Namakwa’ i ‘Ronina’. Następnym badanym czynnikiem był rodzaj eksplantatu. Nie wykazano istotnych różnic pomiędzy procentem zakażeń oraz regeneracją u pąków wierzchołkowych, górnych i dolnych części łusek czterech badanych odmian. W doświadczeniu wykorzystano pożywki o różnej zawartości, kombinacji i proporcji między substancjami wzrostowymi. Najmniejszy procent zakażonego materiału, a jednocześnie największy procent regeneracji eksplantatów wyjściowych (formowanie tkanki kalusowej), dotyczyła pożywki zawierającej 1 ȝM BA oraz 10 ȝM 2,4-D. Odwrotne rezultaty uzyskano na pożywkach z dodatkiem 5 ȝM BA i 1 ȝM 2,4-D oraz 5 ȝM BA i 1 ȝM NAA.
URL http://annals-wuls.sggw.pl/files/files/hla/hla2013no34p13-20.pdf
Internal identifierWBIO/2013/12
Languageen angielski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
FinansowanieMNISW, grant N310 309934
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?