Energetyczne wykorzystanie biogazu do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu w średniej wielkości oczyszczalni ścieków. Część 2. Analiza ekonomiczna

Tomasz Szul

Abstract

Cost-effectiveness analysis of an investment project involving the implementation of the cogeneration system running on biogas from waste-water treatment plants was carried out. Despite the high investment costs amounting to approximately 1.4 million. PLN, own production of electricity and heat can generate annual revenues for the facility at 418 thousand PLN. Expenditures incurred in purchasing and commissioning of the system will pay off after about 3 years.
Author Tomasz Szul (FoPaPE / DoEaAPA)
Tomasz Szul,,
- Department of Energy and Agricultural Process Automation
Other language title versionsBiogas energy use for the production of electricity and heat in combination in medium sewage treatment plant. Part 2. Economic analysis
Journal seriesTechnika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, ISSN 1732-1719, (B 4 pkt)
Issue year2012
Vol2
Pages21-23
Publication size in sheets0.3
Keywords in PolishOczyszczalnie ścieków, osady ściekowe, produkcja biogazu, biogaz, wykorzystanie energetyczne, produkcja energii, produkcja ciepla, kogeneracja, uklady kogeneracyjne, analiza ekonomiczna
Keywords in EnglishBiogas; electric energy; heat; production; hasting plants; sewage treatment plants; economic analysis
Abstract in PolishPrzeprowadzono analizę efektywności ekonomicznej projektu inwestycyjnego polegającego na implementacji układu kogeneracyjnego, pracującego na biogazie produkowanym z osadów w oczyszczalni ścieków. Pomimo wysokich kosztów inwestycyjnych, wynoszących około 1,4 mln zł, własna produkcja energii elektrycznej i ciepła może generować roczne przychody dla zakładu na poziomie 418 tys. zł. Nakłady poniesione na zakup i uruchomienie systemu zwrócą się po około 3 latach.
Languagepl polski
Score (nominal)4
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
Źródło punktacjihttps://biblioteka.urk.edu.pl/zasoby/20/wykaz_B_2012.pdf
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?