Statystyka opisowa w wycenie nieruchomości. Cz.1 Wyznaczanie miar zbioru danych

Agnieszka Bitner

Abstract

W artykule omówione zostały podstawowe miary służące do opisu bazy danych nieruchomości transakcyjnych. Są nimi miary położenia, zmienności, asymetrii i koncentracji. Do opisu bazy danych skupionych i rozmieszczonych w przybliżeniu symetrycznie stosuje się średnia i wariancję czy odchylenie standardowe – miary wykorzystujące wszystkie wartości badanej cechy. Dla baz danych silnie asymetrycznych, dwu lub wielomodalnych czy baz zawierających kilka wartości cechy bardzo odbiegających od pozostałych, właściwszymi do opisu są kwartale czy rozstęp. Są to miary wykorzystujące nie wszystkie lecz wybrane wartości badanej cechy. W przypadku wyceny, baza nieruchomości reprezentatywnych powinna spełniać warunki typowego zbioru danych. Do opisu tego typu zbiorów najlepszymi miarami są: średnia obliczona wraz z błędem oszacowana, wariancja, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, współczynnik asymetrii Pearsona, współczynnik asymetrii i kurtoza.
Author Agnieszka Bitner (FoEEaLS / DoAGCaP)
Agnieszka Bitner,,
- Department of Agricultural Geodesy, Cadastre and Photogrammetry
Journal seriesRzeczoznawca Majątkowy, ISSN 1233-054X, (B 4 pkt)
Issue year2013
No1(77)
Pages18-21
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmiary położenia, miary zmienności, miary asymetrii, miara koncentracji
Internal identifierWIŚIG/2013/115
Languagepl polski
Score (nominal)4
ScoreMinisterial score = 0.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 4.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?