Ocena stanu gleby w rabatach krzewiastych a Alejach Trzech Wieszczów w Krakowie

Anna Krawczyk , Agnieszka Lis-Krzyścin

Abstract

Soil samples were taken from four bushy beds situated in the central greenbelt of one of the main transportation routes in Krakow, Aleja Trzech Wieszczów. The soils were tested for the following physical proper - ties: granulometric composition, bulk density, capillary water capacity, con- tent of organic substance, permeability coefficient and watertightness of soil aggregates. The soil of all sites showed domination of sand fraction and high content of organic substance. Volumetric density was ca. 1.35–1.59 g∙cm -3 . Capillary water capacity was similar and the permeability coefficient was between 0.0005 and 0.0016 cm·s -1 . Watertightness coefficients for <2.5 mm soil lumps from three sites did not differ and remained at the level of 31%.
Author Anna Krawczyk (FoH / DoSCaFiH)
Anna Krawczyk,,
- Department of Soil Cultivation and Fertilization in Horticulture
, Agnieszka Lis-Krzyścin (FoH / DoSCaFiH)
Agnieszka Lis-Krzyścin,,
- Department of Soil Cultivation and Fertilization in Horticulture
Other language title versionsAssessment of soil in shrub plantings at Trzech Wieszczów avenue in Krakow
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol2
No20
Pages35-44
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishgleby miejskie, skład granulometryczny, substancja organiczna, gęstość
Keywords in Englishurban soil, granulometric composition, organic matter, density
Abstract in Polish Próby gleby pobrano z czterech rabat krzewiastych usy - tuowanych w środkowym pasie zieleni jednego z głównych ciągów komu- nikacyjnych Krakowa, tj. z Alei Trzech Wieszczów. W glebach oznaczo- no takie właściwości fizyczne, jak: skład granulo-metryczny, gęstość objętościowa, kapilarna pojemność wodna, zawartość substancji organicz - nej, współczynnik przepuszczalności oraz wodoodporność agregatów gle- bowych. We wszystkich stanowiskach wykazano w glebie dominację frakcji piasku oraz wysoką zawartość substancji organicznej. Gęstość objętościowa gleb kształtowała się na poziomie 1,35–1,59 g∙cm -3 . Kapilarna pojemność wodna gleb była zbliżona, a współczynnik przepuszczalności gleb mieścił się między 0,0005 a 0,0016 cm·s -1 . Wskaźniki wodoodporności dla gruzełków o średnicy powyżej 2,5 mm w glebach z trzech stanowisk nie różniły się między sobą, przyjmując wartości na poziomie 31%.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_20_2.pdf
Internal identifierWBIO/2013/54
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
OświadczenieA. Lis-Krzyścin
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?