Projekt i implementacja internetowego kreatora kart technologicznych zakładania plantacji wierzby energetycznej

Krzysztof Dziedzic , Krzysztof Molenda

Abstract

Presently there is lack of studies or computer programs open for general enabling agriculturists to estimate the cost of establishing the plantation of the energy willow. Present paper meets this demand halfway by creating the framework of software supporting decisions made by agriculturists in the thematic range. 'e main assumption of the program creating is its accessibility and user-friendliness. 'erefore the internet environment has been chosen for it provides uni(ed and straightforward navigation mechanisms and it do not require from the user an extra software installation except any web browser open to public in all operating systems. 'e objective of this paper is devising the computer program working in the web browser enabling generating the technological card of establishing the energy willow’s plantation diversed with regard to the standard of the agricultural (eld culture, farming area, pre-cultivation endeavours and the method of planting.
Author Krzysztof Dziedzic (FoPaPE / DoMEaA)
Krzysztof Dziedzic,,
- Department of Mechanical Engineering and Agrophysics
, Krzysztof Molenda
Krzysztof Molenda,,
-
Other language title versionsProject and implementation of internet creator of technological cards of establishing the energy willow plantation
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol1
No18
Pages23-30
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkarta technologiczna, wierzba energetyczna, kreator, system doradczy
Keywords in Englishtechnology card, energy willow, wizard, advisory system
Abstract in PolishW chwili obecnej brak jest ogólnodostępnych programów komputerowych umożliwiających rolnikowi oszacowanie kosztów założenia plantacji wierzby energetycznej. Niniejsza praca wyszła naprzeciw temu zapotrzebowania stworzono aplikację internetową dającą możliwość wspomagania decyzji rolnika w tematycznym zakresie. Głównym założeniem była dostępność i prostota obsługi aplikacji. Stąd wybór padł na środowisko Internetu, gdyż dostarcza ono ujednoliconych i prostych mechanizmów nawigacyjnych oraz nie wymaga od użytkownika instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania oprócz dostępnej w każdym systemie operacyjnym przeglądarki internetowej. Opracowany daje możliwości wygenerowania kart technologicznych zakładania plantacji wierzby energetycznej. Aplikacja uwzględnia karty technologiczne zróżnicowane pod względem poziomu kultury rolnej pola, powierzchni uprawy, zabiegów uprawowych oraz sposobu sadzenia. Daje możliwości szacowania nakładów pracy i energii oraz kosztów założenia plantacji.
URL http://www.episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_18_1.pdf
Internal identifierWIPiE/2013/125
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 4.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?