Grupy producenckie przykładem przedsiębiorczości zespołowej w rolnictwie

Anna Szeląg-Sikora , Aneta Oleksy-Gębczyk

Abstract

The study characterized formalized agricultural enterprise such as producer groups. Association of agricultural producers give them the opportunity to enhance the production potential and thus consolidate its position in the local, national and international markets. Formation of producer groups is supported by EU subsidies under the Rural Development Programme 2007-2013. Number of registered groups in our country that is gradually increasing from 8 in 2001 to 960 in 2012, the majority of the group focused on the production of cereals and oilseeds (270 groups in 2012).
Author Anna Szeląg-Sikora (FoPaPE / IoAEaI)
Anna Szeląg-Sikora,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
, Aneta Oleksy-Gębczyk
Aneta Oleksy-Gębczyk,,
-
Other language title versionsSystems IT for agricultural businesses
Journal seriesZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol11
No1
Pages341-351
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsystemy zarządzania, produkcja rolnicza, gospodarstwo
Keywords in Englishmanagement systems, agricultural production, farm
Abstract in PolishW pracy scharakteryzowano sformalizowane formy przedsiębiorczości rolniczej jakimi są grupy producenckie. Zrzeszanie się producentów rolnych daje im możliwość wzmocnienia potencjału produkcyjnego, a tym samym ugruntowania swojej pozycji na lokalnych, krajowych oraz zagranicznych rynkach zbytu. Tworzenie grup producenckich wspomagane jest subwencjami unijnymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Liczba zarejestrowanych grup w naszym kraju sukcesywnie rośnie tj. z 8 w 2001 roku do 960 w roku 2012, przeważają grupy ukierunkowane na produkcję zbóż i roślin oleistych (270 grup w 2012 roku).
URL http://www.jmf.wzr.pl/pim/2013_1_2_25.pdf
Internal identifierWIPiE/2013/76
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?