Evaluation of the operation of the sewage treatment plant „Kujawy” in Cracow

Ewa Wąsik , Krzysztof Chmielowski

Abstract

This paper presents the evaluation of the operations of the sewage treatment plant located in Cracow, serving its 250-thousand district – Nowa Huta. The results were analyzed based on raw and treated sewage examinations carried out in 2009-2011. Five main pollution indicators were analyzed, i.e.: BOD5, CODCr total suspended solids, total nitrogen and total phosphorus. The average reduction efficiency of these indicators in the analyzed period reached 99.0%, 96.0%, 98.2%, 69.8% and 94.5% respectively.
Author Ewa Wąsik (FoEEaLS / DoSEaWM)
Ewa Wąsik,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
, Krzysztof Chmielowski (FoEEaLS / DoSEaWM)
Krzysztof Chmielowski,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
Other language title versionsOcena funkcjonowania zakładu oczyszczania ścieków „Kujawy” w Krakowie
Journal seriesTeka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, ISSN 1733-4233, (B 8 pkt)
Issue year2013
Vol10
Pages481-488
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishoczyszczalnia ścieków, skuteczność zmniejszania zanieczyszczeń
Keywords in Englishsewage treatment plant, pollution reduction efficiency
Abstract in PolishW artykule przedstawiono ocenę działania oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Krakowie, obsługującej jego 250-tysięczną dzielnicę Nową Hutę. Analizy wyników dokonano w oparciu o badania ścieków surowych i oczyszczonych w latach 2009-2011. Analizie podano pięć podstawowych wskaźników zanieczyszczeń: BZT5, ChZTCr, zawiesinę ogólną, azot ogólny oraz fosfor ogólny. Średnia skuteczność zmniejszenia tych wskaźników w analizowanym okresie wyniosła odpowiednio 99.0%, 96.0%, 98.2%, 69.8%, 94.5%.
Internal identifierWIŚIG/2013/12
Languageen angielski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 4.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-04-01)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?