Egzosomy jako nowy element komunikacji w pęcherzyku jajnikowym ssaków

Katarzyna Popiołek , Małgorzata Grzesiak

Abstract

The ovarian follicle filled with follicular fluid creates an optimal environment for oocyte growth and maturation. Follicular fluid contains a wide range of biologically active molecules that regulate the functions of the oocyte and somatic cells in the ovarian follicle. Recently it has been confirmed that exosomes are present in the follicular fluid of human and animals. These nanosized, spherical structures surrounded by a lipid bilayer, carry an active biological charge as proteins, lipids, carbohydrates and genetic material. Due to the ability to passive migration in body fluids, exosomes move a long distances in the body and modulate the function of target cells. The importance of exosomes in the ovarian follicle is still not fully understood. To date their communication role and impact on physiological and pathological processes in the ovary are suggested. Research on follicular fluid derived exosomes provides an opportunity to better understand the processes in which they are invo - lved within the follicle. In addition, the potential clinical application of exosomes, including treatment and diagnosis of female reproductive system diseases, leads scientists to further research.
Author Katarzyna Popiołek (FoAS / DoAPaE)
Katarzyna Popiołek,,
- Department of Animal Physiology and Endocrinology
, Małgorzata Grzesiak
Małgorzata Grzesiak,,
-
Other language title versionsExosomes as a new approach into cell-to-cell communication within the mammalian ovary
Journal seriesPostępy Biochemii, [Postępy Biochemii], ISSN 0032-5422, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol65
No4
Pages1-8
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishegzosomy, pęcherzyki zewnątrzkomórkowe, płyn pęcherzykowy, pęcherzyk jajnikowy
Keywords in Englishexosomes, extracellular vessicles, follicular fluid, ovarian follicle
ASJC Classification2700 General Medicine
Abstract in PolishPęcherzyk jajnikowy wraz z wypełniającym go płynem pęcherzykowym tworzy optymalne środowisko do wzrostu oraz dojrzewania oocytu. Płyn pęcherzykowy zawiera wiele aktywnych biologicznie cząsteczek, które regulują funkcje oocytu i komórek somatycznych pęcherzyka jajnikowego. Ostatnie doniesienia naukowe dowodzą obecności egzosomów w płynie pęcherzykowym ludzi i zwierząt. Te nanometrowe, kuliste struktury, otoczone dwuwarstwą lipidową niosą aktywny ładunek biologiczny w postaci białek, lipidów, cukrów oraz materiału genetycznego. Dzięki zdolności do biernej migracji w płynach ustrojowych, egzosomy przemieszczają się na znaczne odległości w organizmie i modulują funkcje komórek docelowych. Znaczenie egzosomów w pęcherzyku jajnikowym nie zostało wciąż do końca poznane. Dotychczasowe badania sugerują ich rolę komunikacyjną oraz wpływ na procesy fizjologiczne i patologiczne w jajniku. Badania nad egzosomami płynu pęcherzykowego dają możliwość dokładniejszego poznania procesów, w które są one zaangażowane w pęcherzyku jajnikowym. Ponadto potencjalne kliniczne zastosowanie egzosomów, np. w leczeniu i diagnostyce chorób żeńskiego układu rozrodczego, skłania naukowców do dalszych badań.
DOIDOI:10.18388/pb.2019_276
URL https://postepybiochemii.ptbioch.edu.pl/index.php/PB/article/view/276/456
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); after publication
File
Egzosomy jako nowy element komunikacji w pęcherzyku jajnikowym ssaków of 12-11-2019
855,56 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?