Influence of diet with kale on lipid peroxides and malondialdehyde levels in blood serum of laboratory rats over intoxication with paraquat

Elżbieta Sikora , Izabela Bodziarczyk

Abstract

Background. Organism’s lipid peroxidation is one of the most often examined and known physiological process evoked by free radicals. It concerns oxidation reaction of unsaturated fatty acid and/or other lipids leading to lipid oxidation products (LOP), which as a result of further changes generate among others the malondialdehyde molecules. The aim of the work was an estimation if raw or cooked kale addition to rat’s diet infl uences antioxidant defense effi ciency in their organisms in comparison to rats fed with standard AIN-93G diet. Material and methods. The experiment was conducted with 36 Wistar strain, male rats over 21 days. The rats were divided into 3 groups (each 12 stuck) which were fed with: standard diet AIN-93G (2 groups), AIN-93G diet with 10% addition of raw kale (2 groups), and AIN-93G with 10% addition of cooked lyophilised kale. The total content of polyphenols (FC method) and antioxidant activity (ABTS+•) were previously determined in raw and then in cooked kale. On the 20th day of experiment, half of rats (6 stuck) of each kind of the diet were injected intraperitoneally by the solution of paraquat (PQ) in physiological salt to evoke the oxidative stress. The next day animals were stunned and blood from their hearts was sampled. In the obtained serum, the levels of lipid oxidation products (LOP) and malondialdehyde (MDA) were assessed. Results. It was observed that in blood serum of rats fed with modifi ed diet with raw and cooked lyophilised kale addition the lipid oxides level was lower in comparison to control group fed with standard diet (p < 0.05). It was found that intoxication with paraquat caused growth of MDA and LOP levels in blood serum of all rats in comparison to not intoxicated groups but that growth was the lowest in group fed diet with cooked kale addition. Conclusion. Diet with kale, both raw and cooked, effi ciently inhibited the lipid peroxidation process in rats’ organisms, ongoing during natural metabolism and during evoked oxidative stress.
Author Elżbieta Sikora (FoFT / DoHN)
Elżbieta Sikora,,
- Department of Human Nutrition
, Izabela Bodziarczyk (FoFT / DoHN)
Izabela Bodziarczyk,,
- Department of Human Nutrition
Other language title versionsWpływ dodatku liofilizatu jarmużu do diety na poziom nadtlenków lipidowych i dialdehydu malonowego (MDA) w surowicy krwi szczura w warunkach wyindukowanego stresu oksydacyjnego
Journal seriesACTA Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria, ISSN 1644-0730, (B 15 pkt)
Issue year2013
Vol12
No1
Pages91-99
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishjarmuż surowy, parakwat, dialdehyd malonowy, nadtlenki lipidowe
Keywords in Englishkale, paraquat, malondialdehyde, lipid peroxides
Abstract in PolishCel. Peroksydacja lipidów ustrojowych jest najczęściej badanym i najlepiej poznanym procesem ustrojowym wywoływanym przez wolne rodniki. Obejmuje ona reakcje utlenienia nienasyconych kwasów tłuszczowych lub innych lipidów, prowadząc przede wszystkim do powstawania nadtlenków tych związków (LPO), które następnie w wyniku dalszych przemian generują m.in. cząsteczki dialdehydu malonowego (MDA). Celem pracy było poznanie możliwości antyoksydacyjnych organizmów szczurów żywionych dietą z dodatkiem jarmużu surowego i gotowanego w porównaniu ze szczurami żywionymi dietą standardową AIN-93G. Materiał i metodyka. Doświadczenie przeprowadzono z udziałem 36 szczurów rasy Wistar (samce) przez okres 21 dni. Zwierzęta podzielono na 6 grup (po 6 sztuk), które żywiono: dietą standardową AIN-93G (2 grupy), dietą AIN-93G z 10-procentowym dodatkiem liofi lizatu jarmużu surowego (2 grupy), dietą AIN-93G z 10-procentowym dodatkiem liofi lizatu jarmużu gotowanego. W przedostatnim dniu doświadczenia, zwierzętom z jednej z poszczególnych grup żywieniowych wstrzyknięto dootrzewnowo roztwór parakwatu w soli fi zjologicznej, w celu wywołania stresu oksydacyjnego. W następnym dniu zwierzęta doświadczalne uśpiono i pobrano krew z serca. W uzyskanej surowicy oznaczono poziom nadtlenków lipidowych i dialdehydu malonowego (MDA). Wyniki. Zaobserwowano, że w surowicy krwi szczurów żywionych dieta zmodyfi kowaną dodatkiem liofi - lizatu jarmużu surowego lub gotowanego poziom nadtlenków lipidowych był istotnie niższy w porównaniu z grupą kontrolną żywioną standardowo, przy czym zróżnicowanie było większe po diecie z dodatkiem jarmużu gotowanego. Stwierdzono, że intoksykacja parakwatem spowodowała prawie dwukrotny wzrost poziomu MDA i nadtlenków lipidowych w surowicy szczurów w porównaniu z grupami nieintoksykowanymi, ale był on istotnie mniejszy u szczurów, którym podawano dietę z dodatkiem jarmużu. Wnioski. Dieta z dodatkiem jarmużu surowego, a w szczególności gotowanego, skutecznie hamowała w organizmach szczurów proces peroksydacji lipidów ustrojowych, przebiegający zarówno w toku metabolizmu naturalnego, jak i w warunkach wywołanego stresu oksydacyjego.
URL http://www.food.actapol.net/pub/9_1_2013.pdf
Internal identifierWTŻ/2013/37
Languageen angielski
Score (nominal)15
ScoreMinisterial score = 10.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2016-03-20)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?