Nowe stanowiska paskówki tatrzańskiej Cornumutila lineata - rzadkiego i reliktowego gatunku kózki (Coleoptera: Cerambycidae) - w Beskidach Zachodnich

Tadeusz Wojas , Stanisław Szafraniec

Abstract

In 2008 and 2009, four new sites of the very rare and relic longhorn beetle Cornumutila lineata (Letzn.) were discovered in the Western Beskids, in Poland. The species occurs in Europe and Western Siberia, and has boreo-montane distribution. Up to now only two historical (from the 19th century), and three contemporary sites in Poland have been known, the latter only in the Tatra Mts (Fig. 1). All new findings were situated in the vicinity of the montane spruce forests, where there are suitable conditions for the species development. Although C. lineata is not yet protected by law, it is included in the Polish Red List of Animals as critically endangered (CR).
Author Tadeusz Wojas (FoF / DoFPFEaC)
Tadeusz Wojas,,
- Department of Forest Protection, Forest Entomology and Climatology
, Stanisław Szafraniec
Stanisław Szafraniec,,
-
Other language title versionsNew sites of the rare and relic longhorn beetle Cornumutila lineata (Coleoptera: Cerambycidae) in the Western Beskids Mts
Journal seriesChronmy Przyrode Ojczysta, ISSN 0009-6172, (B 8 pkt)
Issue year2013
No69 (4)
Pages345-348
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishchrząszcze, Cerambycidae, Cornumutila lineata, gatunek reliktowy, nowe stanowiska, Polska, Beskidy Zachodnie
Abstract in PolishW pracy podano cztery nowe stanowiska unikatowego i reliktowego gatunku chrząszcza z rodzi-ny kózkowatych – paskówki tatrzańskiej Cornumutila lineata (Letzner, 1844) (wykazywanej w pi-śmiennictwie pod nazwą C. quadrivittata) z regionów, w których nigdy dotychczas nie był od-notowany. Współcześnie w Polsce gatunek ten był podawany tylko z Tatr, ponadto w XIX wie-ku wykazano go z Pilska w Beskidzie Żywieckim i z okolic Raciborza, prawdopodobnie z Beskidu Śląskiego. W Polskiej czerwonej księdze zwierząt ma status gatunku krytycznie zagrożonego (CR). Obecnie został znaleziony na stokach Romanki, w Paśmie Policy (Beskid Żywiecki), w Gorcach – na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego oraz w Paśmie Radziejowej, w Rytrze (Beskid Sądecki). Wymienione stanowiska zlokalizowane są w sąsiedztwie górskich lasów z przeważają-cym udziałem świerka, który stanowi główną bazę pokarmową tego gatunku.
URL http://www.researchgate.net/publication/269398471_Nowe_stanowiska_paskwki_tatrzaskiej_Cornumutila_lineata__rzadkiego_i_reliktowego_gatunku_kzki_(Coleoptera_Cerambycidae)__w_Beskidach_Zachodnich
Internal identifierWL/P/38/2013; WL/6/7
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?