Zastosowanie biowęgla i zeolitu jako adsorbentów zanieczyszczeń mineralnych

Monika Mierzwa-Hersztek , Krzysztof Gondek , Michał Kopeć

Abstract

Zeolite Z was synthetize from fly ash obtained as a result of conventional hard coal combustion, and biochar (BC) obtained from biomass. The effect of Z, BC and their mixt. Addn. to soil contaminated with Cd (3CdSO4 ·8H2O), Pb (C4H6O4Pb·3H2O) and Zn (ZnSO4·7H2O) on the immobilization of heavy metals was studied. Z and BC had the potential to sorb heavy metals but the most effective adsorbent for these metals was BC, what resulted from changes in soil properties (redox potential and pH)
Author Monika Mierzwa-Hersztek (FoAaE / DoAaECh)
Monika Mierzwa-Hersztek,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Krzysztof Gondek (FoAaE / DoAaECh)
Krzysztof Gondek,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Michał Kopeć (FoAaE / DoAaECh)
Michał Kopeć,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
Other language title versionsUse of biochar and a zeolite as adsorbents of mineral pollutions
Journal seriesPrzemysł Chemiczny, ISSN 0033-2496, (N/A 40 pkt)
Issue year2019
No98/12
Pages1969-1972
Publication size in sheets0.3
ASJC Classification1500 General Chemical Engineering; 1600 General Chemistry
Abstract in PolishPrzedstawiono możliwość zastosowania zeolitu syntezowanego z popiołów lotnych oraz biowęgla wyprodukowanego z biomasy roślinnej do stabilizacji Cd, Pb, i Zn w glebie zanieczyszczonej solami tych metali. Wykazano że najbardziej efektywnym absorbentem Cd, Pb i Zn był biowęgiel, co wynikało ze zmiany właściwości gleby (m.in. wartość pH) oraz specyficznych właściwości sorpcyjnych biowęgla. Zarówno zeolit, jak i biowęgiel wykazywały potencjał w sorbowaniu metali ciężkich z zanieczyszczonej gleby, a stopień ich immobilizacji zależał od rodzaju metalu, jego stężenia w roztworze glebowym oraz ilości i rodzaju zastosowanego adsorbenta.
DOIDOI:10.15199/62.2019.12.19
URL http://sigma-not.pl/publikacja-123969-2019-12.html
Languagepl polski
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.203; WoS Impact Factor: 2018 = 0.428 (2) - 2018=0.379 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?