Konceptualizacja pojęcia zrównoważony rozwój (sustainable development)

Łukasz Paluch

Abstract

The concept of sustainable development approach means that in the literature one can find various definitions and hence different ways of understanding the term. The term sustainable development is widely used for over forty years, but in the Polish language still one could not clearly see its counterpart, which fully reflects the range of meaning in the English adjective sustainable. The aim of this elaboration is attempt to clean up the definition of sustainable development based on extensive scientific literature sources and publicly popular science publications.
Author Łukasz Paluch (FoAaE / IoEcoSoc)
Łukasz Paluch,,
- Institute of Economic and Social Sciences
Other language title versionsKonceptualizations of the definition of the sustainable development
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol1
No18
Pages405-415
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkonceptualizacja, ekorozwój, zrównoważony rozwój, trwałość, samopodtrzymywanie
Keywords in Englishconceptualizations, eco-development, sustainable development, stability, self-supporting
Abstract in PolishOgólność koncepcji zrównoważonego rozwoju powoduje, że w literaturze przedmiotu spotkać można jej znacznie zróżnicowane definicje, a co za tym idzie odmienne sposoby rozumienia tego terminu. Określenie „sustainable development” stosowane jest powszechnie już od ponad czterdziestu lat, niemniej jednak w języku polskim wciąż nie udało się w sposób jednoznaczny znaleźć jego odpowiednika, który w pełni odzwierciedlałby zakres znaczenia zawartego w nim angielskiego przymiotnika „sustainable”. Celem opracowania jest próba uporządkowania definicji zrównoważonego rozwoju na podstawie obszernych źródeł literatury naukowej i ogólnodostępnych publikacji popularno-naukowych.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_18_1.pdf
Internal identifierWRE/2013/103
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?