Zasoby i wyniki produkcyjno-ekonomiczne w wybranych gospodarstwach z chowem bydła mlecznego w Małopolsce w 2007 i 2009

Marta Czekaj , Janusz Żmija

Abstract

The paper was prepared absed on data from farms with dairy cattle breading in Malopolska as well as information from Central Statistical Office and data from publications concerning milk production in Poland. We have decided that our research concern farm with dairy cattle breading located in Malopolska, in which farmers have at least 5 milk cows in herd. We collected data from 168 farms. All the questions concerns situation in farm in 2007. It was the first part of data which we collected from farms, because in 2010 the survey was repeated in chosen farms again to check in what condition they were in 2009. We chcecked resourced of land, labor and capital in surveyed farms. Then we calculated them per work unit, per 1 ha and per 1 thousand zl. We also compared income per one work unit with average yearly gross wage and salary in national economy in 2007 and 2009.
Author Marta Czekaj (FoAaE / IoEEaM )
Marta Czekaj,,
- Institute of Enterprises Economics and Management
, Janusz Żmija (FoAaE / IoEEaM )
Janusz Żmija,,
- Institute of Enterprises Economics and Management
Other language title versionsResources and production-economic results in the selected farms with dairy cattle breeding in Malopolska province in the years 2007 and 2009
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, e-ISSN 2450-7296, (B 7 pkt)
Issue year2011
Vol13
No1
Pages67-71
Publication size in sheets3.35
Keywords in Polishprodukcja mleka, Małopolska, lata 2007 i 2009
Keywords in Englishmilk production, Malopolska, 2007 and 2009
Abstract in PolishW artykule poruszono tematykę zmian zasobów i wyników produkcyjno-ekonomicznych w wybranych gospodarstwach mlecznych województwa małopolskiego w latach 2007 i 2009. Dokonano ogólnej charakterystyki obejmującej: zmiany w parametrach opisujących powierzchnię gospodarstw, zmiany dotyczące liczebności stada, wydajności krów mlecznych oraz wysokości kwoty mlecznej. Posługując się produkcją końcową brutto oraz produkcją czystą poddano analizie wskaźniki produktywności ziemi, pracy i kapitału. Obliczono dochód rolniczy netto i dochód osobisty. Analiza wymienionych wcześniej parametrów i wskaźników wskazuje na znaczne pogorszenie się sytuacji ekonomicznej badanych gospodarstw.
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2020-03-29)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?