Porównanie wyników badania zagęśzczenia gleby uprawnej metodą penetrometryczną i georadarową

Tadeusz Juliszewski , Paweł Kiełbasa , Mirosław Zagórda , Sylwia Tomecka , Jerzy Karczewski , Akinsunmade Akinniyi

Abstract

The article analyzes the use of the georadar to identify anomalie of anthropogenic soil den sity in its profile on a depth of 1 m.An 800 MHz receiver was used for the research. The study was carried out by reflective profiling. It consists in the fact, that both receivers move simultaneously along the measuring paths and perpendicular to the analyzed soil profile. Parallel to the georadar method, the penetrometric method was used. The results of this second method were a reference point for the echogram obtained during the georadar studies. The comparison of the test results gave satisfactory results that justify the detailed research on the parameterization of the georadar method with respect to the penetrometric method.
Author Tadeusz Juliszewski (FoPaPE / IoMEEaPP)
Tadeusz Juliszewski,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
, Paweł Kiełbasa (FoPaPE / IoMEEaPP)
Paweł Kiełbasa,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
, Mirosław Zagórda (FoPaPE / IoMEEaPP)
Mirosław Zagórda,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
, Sylwia Tomecka
Sylwia Tomecka,,
-
, Jerzy Karczewski
Jerzy Karczewski,,
-
, Akinsunmade Akinniyi
Akinsunmade Akinniyi,,
-
Other language title versionsThe comparison of the results of the examination of cultivated soil thickening by means of penetration and georadar method`s
Journal seriesPrzegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol95
No1
Pages12-16
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishgeoradar, penetrometr, zageszczenie gleby, echogram, eksploatacja
Keywords in EnglishGeoradar, penetrometer, soil compactness, echogram, exploitation
ASJC Classification2208 Electrical and Electronic Engineering
Abstract in PolishW artykule dokonano analizy wykorzystania georadaru do identyfikacji anomalii zagęszczenia antropogeniczne gruntu w jego profilu do głębokości 1 m. Do badań wykorzystano antenę o częstotliwości 800 MHz, które przeprowadzono metodą profilowania refleksyjnego polegającego na tym, że obie anteny przesuwały się równocześnie wzdłuż ścieżek pomiarowych i prostopadle do analizowanego profilu glebowego. Równolegle do metody georadarowej użyto metody penetrometrycznej, której wyniki stanowiły punkt odniesienia dla otrzymanego w czasie badań georadarowych echogramu. Porównanie wyników badań daje zadowalające wyniki, które uzasadniają przeprowadzenie szczegółowych badań dotyczących parametryzacji metody georadarowej w odniesieniu do metody penetrometrycznej.
DOIDOI:10.15199/48.2019.01.04
URL http://pe.org.pl/articles/2019/1/4.pdf
Internal identifierWIPiE/2019/11
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.434; WoS Impact Factor: 2011 = 0.244 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?