Wkład Nauki Polskiej w badanie przydatności roślin do rekultywacji terenów zanieczyszczonych metalami ciężkimi

Ewa Hanus-Fajerska , Ewa Muszyńska , Krystyna Ciarkowska , Tomasz Czech , Zbigniew Gajewski

Abstract

The effectiveness of the soil reconstructing in degraded areas, and implementing the biological life to unproductive surfaces, require long-standing experiments. A usefulness of natural or waste materials of different kind for the improvement of plant growth conditions is being tested on rehabilitated areas.Creating the clenched plant cover in the short time, formed from herbaceous plants is one of the most effective ways for decreasing the nuisance of dumped materials. The proper assortment of plant material allows for remediation of areas polluted with heavy metals, at applying of phytoextraction technology,which often uses both cultivated and wild grown species from the Brassicaceae family. However, phytostabilization technology with using local ecotypes, allows or the restriction of metal ions bioavailability, what prevents them from including in a food chain, as well as their transfer to groundwater.
Author Ewa Hanus-Fajerska (FoH / DoBaPP)
Ewa Hanus-Fajerska,,
- Department of Botany and Plant Physiology
, Ewa Muszyńska (FoH / DoBaPP)
Ewa Muszyńska,,
- Department of Botany and Plant Physiology
, Krystyna Ciarkowska (FoAE / DoSSaSP)
Krystyna Ciarkowska,,
- Department of Soil Science and Soil Protection
, Tomasz Czech (FoAaE / DoAaECh)
Tomasz Czech,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Zbigniew Gajewski (FoBaH / IoPBaB)
Zbigniew Gajewski,,
- Institute of Plant Biology and Biotechnology
Other language title versionsThe contribution of polish science in plant exploitation during reclamation of areas polluted with heavy metals
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol1
No20
Pages99-108
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmetale ciężkie, rekultywacja, fitoekstrakcja, fitostabilizacja
Keywords in Englishheavy metals, reclamation, phytoextraction, phytostabilization
Abstract in PolishSkuteczność odtwarzania gleb na obszarach zdegradowanych i wprowadzanie życia biologicznego na bezproduktywne powierzchnie wymaga prowadzenia wieloletnich doświadczeń. Testowana jest przydatność różnego rodzaju substancji naturalnych lub odpadowych do poprawy warunków wzrostu roślin na rekultywowanych terenach. Jednym ze skutecznych sposobów zmniejszenia uciążliwości zwałowanych materiałów jest utworzenie w krótkim czasie zwartej okrywy roślinnej, utworzonej z roślin zielnych. Odpowiedni dobór roślin pozwala na remediację podłoży zanieczyszczonych metalami ciężkimi, przy zastosowaniu technologii fitoekstrakcji, w której często są wykorzystywane uprawne bądź dziko rosnące gatunki roślin z rodziny Brassicaceae. Natomiast technologia fitostabilizacji, z użyciem lokalnych ekotypów, pozwala na ograniczenie biodostępności jonów metali co zapobiega ich włączaniu do obiegu biologicznego, a także ich transferowi do wód gruntowych.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_20_1.pdf
Internal identifierWRE/2013/143
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
OświadczenieE. Muszyńska, K. Ciarkowska, T. Czech, Z. Gajewski
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?