Ocena sposobu żywienia osób wyczynowo trenujących strzelectwo sportowe

Aneta Kopeć , Estera Nowacka , Szymon Polaszczyk

Abstract

Background. Adequate nutrition is an important element of the training cycle of competitors. The aim of this paper is the assessment of nutrition patterns in shooting athletes. Material and methods. The sample comprised 28 shooters from 3 clubs located in Krakow and Tarnow. The subjects’ mean age was 18 years (the range - 15-23years) and the mean BMI was 21 kg/m2 (the range - 18-26 kg/m2 ). Assessment of nutritional patterns was performed using a survey from the last 24 hours in three selected weekdays, in autumn 2009 and spring 2010. Results. The assessed diets of the studied athletes were characterized by an insufficient supply of energy, carbohydrates, dietary fibre and fats. The consumption of protein, in turn, was higher than the recommended intake. Despite the deficiency of nutrients in the daily diets of the shooters, it was found that percentage of energy derived from carbohydrates, fats and proteins, amounting to ~55%, ~29% and ~16% respectively was adequate. The supply of vitamins A, C, B6 and B12 in diets was generally higher than the reference values while the supply of vitamin E and folic acid was insufficient. Athletes consumed sodium, phosphorus and copper in amounts exceeding the recommended intake values. The consumption of potassium and magnesium, in turn, was insufficient in these subjects and the females did not meet their demand for iron, supplying their bodies with too low amounts of this nutrient with their daily diets. Conclusions. The nutritional errors found in the study subjects indicate that the athletes’ diets should be modified by increasing the percentage of wholemeal grain foods, dry pulse seeds, milk and dairy products, vegetable oils, oily sea fish, vegetables and fruit and by limiting the intake of smoked meat and other foods that are high in phosphorus.
Author Aneta Kopeć (FoFT / DoHN)
Aneta Kopeć,,
- Department of Human Nutrition
, Estera Nowacka (FoFT / DoHN)
Estera Nowacka,,
- Department of Human Nutrition
, Szymon Polaszczyk
Szymon Polaszczyk,,
-
Other language title versionsAssessment of the nutritional patterns in shooting practitioners
Journal seriesMedycyna Sportowa, ISSN 1232-406X, (B 12 pkt)
Issue year2013
Vol29
No3(4)
Pages151-162
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishstrzelectwo sportowe, węglowodany, tłuszcze, białka, witaminy, składniki mineralne
Keywords in Englishshooting, carbohydrates, fats, proteins, vitamins, mineral components
Abstract in PolishWstęp. Prawidłowy sposób żywienia jest istotnym elementem cyklu szkoleniowego zawodników w sporcie. Celem niniejszej pracy była ocena sposobu żywienia osób wyczynowo trenujących strze lectwo sportowe. Materiał i metody. Badaniami objęto 28 strzelców sportowych z 3 klubów zlokalizowanych na terenie Krakowa i Tarnowa. Wiek badanych zawodników wynosił średnio 18 lat (zakres 15-23 lata), a wskaź nik BMI 21 kg/m2 (zakres 18-26 kg/m2 ). Ocenę sposobu żywienia przeprowadzono metodą wywiadu żywieniowego z ostatnich 24-godzin przez trzy wybrane dni tygodnia, w sezonie jesiennym 2009 roku oraz w sezonie wiosennym 2010 roku. Wyniki. Oceniane racje pokarmowe badanych sportowców charakteryzowały się niedostateczną podażą energii, węglowodanów, błonnika pokarmowego i tłuszczów. Z kolei spożycie białka było wyższe od zalecanej normy. Pomimo deficytu podstawowych składników odżywczych w całodziennych racjach pokarmowych strzelców, stwierdzono prawidłowy procentowy udział energii z węglowodanów, tłuszczów i białek, wynoszący odpowiednio ~55, ~29, ~16%. Podaż witamin A, C, B6 i B12 w racjach pokarmowych na ogół była większa od wartości referencyjnych, a witaminy E i kwasu foliowego niedostateczna. Sportowcy spożywali sód, fosfor i miedź w ilościach powyżej wartości normy. Z kolei pobranie potasu i magnezu przez badanych zawodników było niedostateczne, a ponadto kobiety nie realizowały normy na żelazo, dostarczając zbyt małych ilości tego składnika, z całodzienną racją pokarmową. Wnioski. Wykazane błędy żywieniowe stwarzają konieczność wprowadzenia zmian w sposobie żywienia sportowców poprzez zwiększenie udziału w diecie produktów zbożowych z pełnego przemiału, suchych nasion roślin strączkowych, mleka i przetworów mlecznych, olejów roślinnych, tłustych ryb morskich, warzyw i owoców oraz ograniczenie spożycia wędlin i innych produktów bogatych w sód i fosfor.
URL http://journals.indexcopernicus.com/fulltxt.php?ICID=1077000
Internal identifierWTŻ/2013/40
Languagepl polski , en angielski
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 6.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?