Propozycja wskaźnika atrakcyjności inwestycyjnej przedsiębiorstwa

Sławomir Lisek , Lidia Luty

Abstract

The main purpose of the article is to present a measure of the company’s attractiveness, useful for investors. The study applies a synthetic measure using the indicators of classical financial analysis and the tools of Multidimensional Comparative Analysis. Its construction was based on elements of fundamental analysis. It was modeled on the Taxonomic Measure of Investment Attractiveness (TMIA) by Tarczyński. The utility of the measure was verified for building the ranking of companies from the IT industry, taking into account their income potential for investors. The analysis shows that the presented index properly reflects the ranking of companies in terms of their attractiveness for investors. As a simplified measure, it requires less data and it is less labor-intensive than the classic TMIA. In addition, it is not sensitive enough to the extreme and unusual elements to lead the user to erroneous conclusions. IT joint-stock companies are in good condition and can be considered attractive for investors.
Author Sławomir Lisek (FoAaE / DoSaE)
Sławomir Lisek,,
- Department of Statistics and Econometrics
, Lidia Luty (FoAaE / DoSaE)
Lidia Luty,,
- Department of Statistics and Econometrics
Other language title versionsProposition of a measure of company’s investment attractiveness
Journal seriesWiadomości Statystyczne, ISSN 0043-518X, e-ISSN 2543-8476, (N/A 20 pkt, Not active)
Issue year2019
Vol64
No4
Pages49-67
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishwskaźnik atrakcyjności inwestycyjnej, miernik syntetyczny, analiza fundamentalna
Keywords in Englishinvestment attractiveness indicator, synthetic measure, fundamental analysis
ASJC Classification2700 General Medicine
Abstract in PolishGłównym celem artykułu jest przedstawienie użytecznego dla inwestorów wskaźnika atrakcyjności firmy. W badaniu zastosowano miernik syntetyczny, wykorzystując wskaźniki klasycznej analizy finansowej oraz narzędzia wielowymiarowej analizy porównawczej. Konstrukcję miernika oparto na elementach analizy fundamentalnej. Wzorowano się na taksonomicznej mierze atrakcyjności inwestycji (TMAI) autorstwa Tarczyńskiego. Zweryfikowano użyteczność miary do budowy rankingu firm z branży informatycznej, biorąc pod uwagę ich potencjał dochodowy dla inwestorów. Analizę, obejmującą lata 2012—2016, przeprowadzono na podstawie danych wtórnych Giełdy Papierów Wartościowych. Z analizy wynika, że przedstawiony wskaźnik właściwie odzwierciedla ranking firm pod względem ich atrakcyjności dla inwestorów. Jako miara uproszczona wymaga mniejszej ilości danych i jest mniej pracochłonna od klasycznej TMAI. Ponadto zaproponowany wskaźnik niweluje wpływ wartości skrajnych i nietypowych na porządkowanie liniowe badanych obiektów. Za atrakcyjne dla inwestorów mogą być uznane informatyczne spółki giełdowe, charakteryzujące się dobrą kondycją.
URL https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5982/7/52/1/w04_19_05_propozycja_wskaznika_atrakcyjnosci_inwestycyjnej_przedsiebiorstwa.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?