Wykorzystanie metody konduktometrycznej i georadarowej do identyfikacji stopnia ugniecenia wierzchniej warstwy gruntu

Akinsunmade Akinniyi , Sylwia Tomecka-Suchoń , Paweł Pysz , Jerzy Karczewski , Tadeusz Juliszewski , Mirosław Zagórda , Paweł Kiełbasa

Abstract

The article presents the relationship between the degree of soil compaction determined by a cone penetrometer and soil electrical conductivity at selected depths of its profile determined by a conductometer and a GPR echogram. The tests were carried out in real conditions and an agricultural tractor equipped with standard tires was used for soil compaction. Significant convergence of measurement results was identified for all measurement methods, which allows them to be used interchangeably to identify excessive soil compaction, e.g. machine tracks, as well as other anomalies in soil compaction, provided that the humidity parameters of the measured medium are equal.
Autor Akinsunmade Akinniyi - Nigerian Geological Survey Agency, Abuja, Nigeria
Akinsunmade Akinniyi
-
, Sylwia Tomecka-Suchoń - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH)
Sylwia Tomecka-Suchoń
-
, Paweł Pysz - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH)
Paweł Pysz
-
, Jerzy Karczewski - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH)
Jerzy Karczewski
-
, Tadeusz Juliszewski (IPiE / IPiE-IEMEPP)
Tadeusz Juliszewski
- Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych
, Mirosław Zagórda (IPiE / IPiE-IEMEPP)
Mirosław Zagórda
- Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych
, Paweł Kiełbasa (IPiE / IPiE-IEMEPP)
Paweł Kiełbasa
- Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych
Inne wersje tytułuThe use of conductometric and GPR methods to identify the extent of upper range compaction
Tytuł czasopisma/seriiPrzegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, (N/A 20 pkt)
Rok wydania2020
Tom96
Nr2
Paginacja137-141
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych6.85
Słowa kluczowe w języku polskimgeoradar, konduktometr, rolnictwo precyzyjne, zagęszczenie gleby
Słowa kluczowe w języku angielskimground penetrating radar, conductivity, precision farming, soil compactness.
Klasyfikacja ASJC2208 Electrical and Electronic Engineering
Streszczenie w języku polskimW artykule przedstawiono relacje między stopniem zagęszczenia gruntu określonym penetrometrem stożkowym, przewodnością elektryczną gruntu na wybranych głębokościach jego profilu określoną konduktometrem oraz echogramem wykonanym georadarem. Badania przeprowadzono w warunkach rzeczywistych a do zagęszczania gruntu wykorzystano ciągnik rolniczy wyposażony w standardowe opony. Zidentyfikowano istotną zbieżność wyników pomiarów dla wszystkich metod pomiarowych, która pozwala stosować je wymiennie do identyfikacji nadmiernego zagęszczenia gruntu np. śladów przejazdu maszyn a także innych anomalii w zagęszczeniu gruntu pod warunkiem istnienia wyrównanych parametrów wilgotnościowych mierzonego ośrodka.
DOIDOI:10.15199/48.2020.02.33
URL http://pe.org.pl/articles/2020/2/33.pdf
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); autorska oryginalna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); po opublikowaniu
Punktacja (całkowita)20
Żródło punktacjijournalList
Wskaźniki publikacji Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.434; Impact Factor WoS: 2011 = 0.244 (2)
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
FinansowanieThis research has been financially supported by AGH University of Science and Technology in Kraków grants no. 11.11.140.645 and from the Ministry of Science and Higher Education funds.
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?