Wykorzystanie metody konduktometrycznej i georadarowej do identyfikacji stopnia ugniecenia wierzchniej warstwy gruntu

Akinsunmade Akinniyi , Sylwia Tomecka-Suchoń , Paweł Pysz , Jerzy Karczewski , Tadeusz Juliszewski , Mirosław Zagórda , Paweł Kiełbasa

Abstract

The article presents the relationship between the degree of soil compaction determined by a cone penetrometer and soil electrical conductivity at selected depths of its profile determined by a conductometer and a GPR echogram. The tests were carried out in real conditions and an agricultural tractor equipped with standard tires was used for soil compaction. Significant convergence of measurement results was identified for all measurement methods, which allows them to be used interchangeably to identify excessive soil compaction, e.g. machine tracks, as well as other anomalies in soil compaction, provided that the humidity parameters of the measured medium are equal.
Author Akinsunmade Akinniyi - Nigerian Geological Survey Agency, Abuja, Nigeria
Akinsunmade Akinniyi,,
-
, Sylwia Tomecka-Suchoń - University of Science and Technology (AGH)
Sylwia Tomecka-Suchoń,,
-
, Paweł Pysz - University of Science and Technology (AGH)
Paweł Pysz,,
-
, Jerzy Karczewski - University of Science and Technology (AGH)
Jerzy Karczewski,,
-
, Tadeusz Juliszewski (FoPaPE / IoMEEaPP)
Tadeusz Juliszewski,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
, Mirosław Zagórda (FoPaPE / IoMEEaPP)
Mirosław Zagórda,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
, Paweł Kiełbasa (FoPaPE / IoMEEaPP)
Paweł Kiełbasa,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
Other language title versionsThe use of conductometric and GPR methods to identify the extent of upper range compaction
Journal seriesPrzegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, (N/A 20 pkt)
Issue year2020
Vol96
No2
Pages137-141
Publication size in sheets6.85
Keywords in Polishgeoradar, konduktometr, rolnictwo precyzyjne, zagęszczenie gleby
Keywords in Englishground penetrating radar, conductivity, precision farming, soil compactness.
ASJC Classification2208 Electrical and Electronic Engineering
Abstract in PolishW artykule przedstawiono relacje między stopniem zagęszczenia gruntu określonym penetrometrem stożkowym, przewodnością elektryczną gruntu na wybranych głębokościach jego profilu określoną konduktometrem oraz echogramem wykonanym georadarem. Badania przeprowadzono w warunkach rzeczywistych a do zagęszczania gruntu wykorzystano ciągnik rolniczy wyposażony w standardowe opony. Zidentyfikowano istotną zbieżność wyników pomiarów dla wszystkich metod pomiarowych, która pozwala stosować je wymiennie do identyfikacji nadmiernego zagęszczenia gruntu np. śladów przejazdu maszyn a także innych anomalii w zagęszczeniu gruntu pod warunkiem istnienia wyrównanych parametrów wilgotnościowych mierzonego ośrodka.
DOIDOI:10.15199/48.2020.02.33
URL http://pe.org.pl/articles/2020/2/33.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.434; WoS Impact Factor: 2011 = 0.244 (2)
Citation count*
Additional fields
FinansowanieThis research has been financially supported by AGH University of Science and Technology in Kraków grants no. 11.11.140.645 and from the Ministry of Science and Higher Education funds.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?