Biotechnologia zwierząt

Małgorzata Szczęsna

Abstract

Possibilities of the progress by natural changes are limited. Acceleration of this process requires human intervention in the animal organism by using state-of-the- developments in biology and breeding. Posibilities of biotechnology in these areas are considerable. They also arouse many uncontrolled controversies. There is also a risk of uncontrolled dissemination of genetically modified products in the wild and the threat of breaching the integrity of the human genom.
Author Małgorzata Szczęsna (DoAS / HBZ-KHTChMP)
Małgorzata Szczęsna,,
- Department of Swine and Small Ruminant Breeding
Other language title versionsAnimal Biotechnology
Journal seriesAura, ISSN 0137-3668, (B 6 pkt)
Issue year2013
Vol12
Pages17-20
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbiotechnologia, zwierzęta gospodarcze, Inżynieria genetyczna, bezpieczeństwo ekologiczne, szkolnictwo wyższe
Keywords in Englishbiotechnology, livestock, genetic engineering, ecological safety, higher education
Abstract in PolishMożliwości postępu genetycznego na drodze naturalnych zmian są ograniczone. Przyspieszenie tego procesu wymaga ingerencji człowieka w organizm zwierząt z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć biologii i hodowli. Możliwości biotechnologii w tej dziedzinie są znaczne. Budzą jednak również wiele kontrowersji, dotyczących bezpieczeństwa środowiska. Istnieje ryzyko niekontrolowanego rozprzestrzenienia się transgenicznych zwierząt w naturze, zagrożenie ludzkiego zdrowia, wynikające ze spożywania genetycznie modyfikowanych produktów, a także obawa о naruszenie integralności ludzkiego genomu.
URL http://www.sigma-not.pl/publikacja-80799-biotechnologia-zwierzat-aura-2013-12.html
Internal identifierWHiBZ/2013/95
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?