Zachowanie konsumentów wobec zjawiska marnowania żywności – analiza przypadku

Agnieszka Piotrowska-Puchała , Sylwia Stasiak

Abstract

This paper discusses the problem of food waste and its environmental impacts. Excessive purchasing of food has become a big social problem in Poland and beyond. This paper attempts to discover the causes of food being thrown out by urban residents (living in Krakow) and by the rural population (living in Błażkowa, Podkarpackie voivodeship). A dedicated questionnaire was administered to 100 households to this end. A purposive sampling procedure was used. Another objective of this research was to assess the respondents’ awareness of the food wastage problem. The research found that the respondents are aware of food wastage and know the organizations engaged in preventing food waste. Another finding is that large amounts of food are wasted not only by consumers but also by large stores and restaurants.
Author Agnieszka Piotrowska-Puchała (FoAaE / IoEcoSoc)
Agnieszka Piotrowska-Puchała,,
- Institute of Economic and Social Sciences
, Sylwia Stasiak (FoAE / IoEcoSoc)
Sylwia Stasiak,,
- Institute of Economic and Social
Other language title versionsConsumer behavior towards food waste: a case study
Journal seriesIntercathedra, ISSN 1640-3622, (0 pkt)
Issue year2019
No3 (40)
Pages253-260
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishżywność, marnotrawstwo żywności, straty żywnościowe
Keywords in Englishfood, wasting food, food losses
Abstract in PolishOgraniczenie strat żywności stało się działaniem priorytetowym wielu państw. W krajach trzeciego świata mamy do czynienia z głodem, a w innym miejscu na ziemi marnuje się żywność. Artykuł stanowi próbę poznania przyczyn wyrzucania żywności przez mieszkańców zarówno miasta (Kraków), jak i wsi (Błażkowa w województwie podkarpackim). W tym celu opracowano ankietę, którą przeprowadzono w stu gospodarstwach domowych. Dobór próby był celowy. Do zbadania zależności pomiędzy miejscem zamieszkania a opiniami badanych zastosowano nieparametryczny test niezależności chi-kwadrat (χ2). Badania miały na celu poznanie świadomości ankietowanych na temat marnowania żywności. Z ankiet wynika, że respondenci znają przyczyny marnowania jedzenia, wskazują na podmioty marnujące najwięcej żywności oraz potrafią wymienić organizacje prowadzące działalność polegającą na przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.
DOIDOI:10.17306/J.INTERCATHEDRA.2019.00079
URL https://www1.up.poznan.pl/intercathedra/files/Intercathedra_3(40)2019__Piotrowska[1].pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?