Zgrupowanie ptaków lęgowych Pustyni Błędowskiej w gradiencie sukcesji

Damian Kurlej , Michał Ciach

Abstract

The Błędów Desert (12 km2 , southern Poland) is one of the biggest active deflation areas in Europe. Plant succession causes substantial changes in the breeding avifauna over the last decades. In this paper, species composition and numbers were assessed in the Błędów Desert, in habitats variable in respect to succession stages. Fieldwork was performed in 2012, with the territory mapping technique on three study plots, representing subsequent succession stages. In the open desert, 11 breeding species were recorded, in the desert overgrowing by bushy vegetation – 14, and in the pine forest – 12. The densities of breeding pairs were similar on all three study plots (11.3–12.7 pairs/10 ha). Densities of the Woodlark Lullula arborea, Tawny Pipit Anthus campestris and Redstart Phoenicurus phoenicurus are high at a national scale. Compared to the 1990s, the number of open-habitat species and their densities have declined. The plant succession is thought to be the main factor responsible for the long-term changes in breeding bird community of the desert.
Author Damian Kurlej (FoF / L-IBL)
Damian Kurlej,,
- Institute of Forest Biodiversity
, Michał Ciach (FoF / L-IBL)
Michał Ciach,,
- Institute of Forest Biodiversity
Other language title versionsBreeding bird community of the Błędów Desert in the succession gradient.
Journal seriesOrnis Polonica, ISSN 2081-9706, (B 8 pkt)
Issue year2013
Vol54
Pages187-195
Keywords in Polishawifauna lęgowa, sukcesja roślinności, środowiska suche
Keywords in Englishbreeding bird community, plant succession, arid environments
Abstract in PolishPustynia Błędowska (12 km2 ), będąc jednym z największych w Europie obszarów czynnych pól deflacyjnych, podlega w ostatnich dekadach sukcesji roślinności, co ma istotny wpływ na awifaunę lęgową. Celem pracy było określenie składu gatunkowego i liczebności zgrupowania ptaków lęgowych siedlisk pustyni będących w różnych stadiach sukcesji. Prace prowadzono w roku 2012 przy pomocy metody kartograficznejna trzech powierzchniach próbnych reprezentujących kolejne stadia sukcesyjne. Na pustyni otwartej stwierdzono 11 gatunków lęgowych, na zakrzewionej14, natomiast w borze sosnowym 12. Zagęszczenie par lęgowych na poszczególnych powierzchniach było zbliżone: 11,3–12,7 par/10 ha. Wysokie w skali kraju zagęszczenia stwierdzono u lerki Lullula arborea, świergotka polnego Anthus campestris oraz pleszki Phoenicurus phoenicurus. W porównaniu do lat 90. XX w. spadła liczba gatunków lęgowych oraz zagęszczenie ptaków związanych z terenami otwartymi. Za zmiany wieloletnie w awifaunie Pustyni Błędowskiejodpowiada głównie sukcesja roślinności.
URL http://www.ornis-polonica.pl/_pdf/OP_2013_3_187-195.pdf
Internal identifierWL/13/12
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?