Powodziowe zarządzanie kryzysowe na przykładzie gmin Czernichów i Dobczyce

Wioletta Knapik

Abstract

This paper addresses the issues of management in the conditions of destabilisation caused by flood threat. The focus is on the proper crisis management in the present conditions of socio-economic life engendering feelings of insecurity. Using the Czernichów and Dobczyce districts as an example, crisis management as related to flood threat was characterised. The districts are situated in the Małopolskie Voivodeship, in the area administered by The Regional Water Management Board in Krakow. Both of them have fragmented agrarian structure and face highest flood threat. When experiencing flood, they encountered various problems connected with this natural disaster, but also resulting from the activities within the framework of crisis management. Based on an analysis of chosen aspects of flood crisis management, conclusions were drawn about the effectiveness of the work of services charged with flood-prevention tasks and responsible for coordinating the activities in a flood-threat situation.
Author Wioletta Knapik (FoAE / IoEcoSoc)
Wioletta Knapik,,
- Institute of Economic and Social
Other language title versionsFlood crisis management with an example of the Czernichów and Dobczyce districts
Journal seriesProblemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, ISSN 2300-0902, (B 7 pkt)
Issue year2013
No1
Pages19-31
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishpowodziowe zarządzanie kryzysowe, gmina, Czernichów, Dobczyce
Keywords in Englishflood crisis management, district, Czernichów, Dobczyce
Abstract in Polish W artykule podjęto problematykę zarządzania w warunkach destabilizacji spowodowanej zagrożeniem powodziowym. Podkreślono znaczenie prawidłowego kierowania sytuacją kryzysową we współczesnych realiach życia społeczno-gospodarczego, zdominowanego poczuciem zagrożenia bezpieczeństwa. Na przykładzie gmin Czernichów i Dobczyce, położonych w województwie małopolskim i wchodzą- cych w skład obszaru administrowanego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, scharakteryzowano zarządzanie kryzysowe w odniesieniu do zagrożenia powodziowego. Obie gminy cechują się rozdrobnioną gospodarką rolną i najwyższym stopniem zagrożenia powodziowego. Doświadczając powodzi, gminy borykały się z róż- nymi problemami związanymi z tą naturalną katastrofą, a także wynikającymi z działań w ramach zarządzania kryzysowego. Na podstawie analizy wybranych aspektów tego zarządzania wysnuto wnioski dotyczące efektywności pracy służb odpowiedzialnych za realizację zadań prewencyjnych oraz działań podejmowanych w sytuacji zagrożenia powodziowego.
URL http://pdgr.ur.krakow.pl/zasoby/98/2013_z1_a02.pdf
Internal identifierWRE/2013/183
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa (CC-BY); after publication
Additional file
Powodziowe zarządzanie kryzysowe na przykładzie gmin.pdf of 08-12-2017
281,3 KB
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?