Weryfikacja krzywej natężenia przepływu w przekroju wodowskazowym na rzece Uszwicy

Bogusław Michalec , Marek Tarnawski , Agata Majerczyk , Katarzyna Wachulec

Abstract

: Low flow controlling is particularly important in the case of heavy water uptake from a watercourse. The aim of this research was to verify a rating curve in a gauge cross-section located on the Uszwica River, below the weir damming water for the nearby brewery. The paper presents the results of land surveying and hydrometric measurements conducted in autumn in the period 2009–2011, which were compared with the results from the period 2006–2008. The land surveying measurements showed lack of the crosssectional stability. Changes in the crosssection, local bottom slope and changes in the gauge zero position altered the equation of the rating curve. The effect of morphological changes of the riverbed on the recording of inviolable flow was determined and new rating curves were developed. It was therefore demonstrated that the rating curve should be regularly updated for each gauge post.
Author Bogusław Michalec (FoEEaLS / DoHEaG)
Bogusław Michalec,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
, Marek Tarnawski (FoEEaLS / DoHEaG)
Marek Tarnawski,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
, Agata Majerczyk (FoEEaLS / DoHEaG)
Agata Majerczyk,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
, Katarzyna Wachulec (FoEEaLS / DoHEaG)
Katarzyna Wachulec,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
Other language title versionsVerification of a rating curve in a gauge cross-section on the Uszwica River
Journal seriesPrzegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, [Scientific Review Engineering and Environmental Sciences], ISSN 1732-9353, (B 10 pkt)
Issue year2013
No62
Pages454-462
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwodowskaz, krzywa natężenia przepływu, przepływ nienaruszalny
Keywords in Englishwater gauge, rating curve, base flow
Abstract in PolishKontrolowanie przepływów niskich, w tym przepływu nienaruszalnego, jest szczególnie ważne w przypadku intensywnego poboru wody z cieku. Celem pracy była weryfikacja krzywej natężenia przepływu opracowanej dla przekroju wodowskazowego zlokalizowanego w km 37+257 rzeki Uszwicy, poniżej jazu stałego piętrzącego wodę dla potrzeb pobliskiego browaru. W pracy przedstawiono wyniki pomiarów geodezyjnych i hydrometrycznych wykonanych jesienią w okresie 2009–2011. Wyniki te porównano z wynikami badań z okresu 2006–2008. Pomiary geodezyjne wykazały brak stałości przekroju poprzecznego. Wyznaczone natężenia przepływu pozwoliły na opracowanie krzywych natężenia przepływu według równania Bubendeya. Zmiany przekroju poprzecznego, spadku lokalnego dna i zmiany położenia zera wodowskazowego wpłynęły na zmianę równania krzywej natężenia przepływu. Określono wpływ zmian morfologicznych koryta rzeki na rejestrację przepływu nienaruszalnego i opracowano nowe krzywe natężenia przepływu. Wykazano tym samym, że krzywa natężenia przepływu powinna być systematycznie uaktualniana dla każdego posterunku wodowskazowego.
URL http://iks_pn.sggw.pl/z62/art10.pdf
Internal identifierWIŚIG/2013/84
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 4.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?